Aktualności | Zgłoś się do konkursu!

Zgłoś się do konkursu!

Zgłoś się do konkursu!

Opublikowane: 09.07.2020 / Sekcja: Gospodarka 

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju zaprasza do udziału w konkursie Innowator Śląska, którego ideą jest   promowanie i nagradzanie najbardziej innowacyjnych podmiotów z województwa śląskiego. Termin składania wniosków upływa 15 lipca 2020 r.

Konkurs, pod patronatem m.in. prezydenta Gliwic Adama Neumanna, jest skierowany do śląskich przedsiębiorców i instytucji:

  • oferujących innowacyjne produkty, usługi czy nowoczesne rozwiązania technologiczne;
  • które wykażą się udokumentowaniem wprowadzenia na rynek zgłoszonego rozwiązania w okresie ostatnich trzech lat, bądź rozwiązaniem gotowym do demonstracji (instytucje sektora badawczo-rozwojowego).

Przedmiotem zgłoszonego rozwiązania mogą być innowacje inkrementalne lub innowacje o charakterze radykalnym.
 
O tytuł Innowatora Śląska można ubiegać się w czterech kategoriach:

  • mikroprzedsiębiorca;
  • mały przedsiębiorca;
  • średni przedsiębiorca;
  • instytucja sektora badawczo-rozwojowego.

Jury wyróżni te firmy i instytucje badawczo - rozwojowe, które podejmują się nowatorskich zmian wprowadzając najnowocześniejsze technologie, nowe produkty czy usługi i osiągają dzięki temu sukcesy biznesowe lub naukowe. Komisja Konkursowa wyłoni czterech Zwycięzców, po jednym z każdej kategorii oraz może przyznać Wyróżnienia. Wyniki finału konkursu zostaną przedstawione opinii publicznej na specjalnie zorganizowanej uroczystej Gali Rozdania Nagród z udziałem mediów, przedstawicieli biznesu, samorządu oraz uczestników konkursu i innych zaproszonych gości w drugiej połowie 2020r.

Za udział nie są pobierane żadne opłaty - inicjatywa realizowana jest w ramach projektu Enterprise Europe Network finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw i MŚP (COSME), budżetu Państwa oraz środków własnych GAPR i zaangażowanych partnerów.  

Szczegółowe informacje na temat zasad Konkursu, Regulamin oraz Formularz Zgłoszeniowy dostępne są na stronie: www.innowatorslaska.pl.  Masz pytania? Chcesz wiedzieć więcej? Napisz: konkurs@gapr.pl lub zadzwoń: +32 795 596 192.