Aktualności | „Technopark Gliwice”. Dobre miejsce dla innowacji

„Technopark Gliwice”. Dobre miejsce dla innowacji

„Technopark Gliwice”. Dobre miejsce dla innowacji

Opublikowane: 20.04.2022 / Sekcja: Gospodarka 

Stworzony kilkanaście lat temu „Technopark Gliwice” wciąż się rozwija. Jest bezpieczną przystanią dla kolejnych firm i przykładem efektywnej współpracy na linii miasto – nauka – gospodarka. W tym roku powstanie już trzeci budynek kompleksu. 

Gliwice z powodzeniem kreują dobre warunki dla rozwoju gospodarczego miasta. Ważne jest przy tym m.in. wspieranie rozwoju branży nowych technologii i  młodych firm, współdziałanie z różnymi środowiskami, aby jak najbardziej efektywnie wykorzystywać lokalny potencjał. Dobrym przykładem takiej współpracy jest Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice”, powołany przed laty do życia przez miasto Gliwice, Politechnikę Śląską i Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną.

„Technopark Gliwice” to nowoczesne centrum wsparcia przedsiębiorczości i innowacji, z dobrą infrastrukturą i szeroką gamą usług doradczych.  

W ofercie Parku Naukowo-Technologicznym, którego większościowym udziałowcem jest miasto Gliwice znajdują się biura i hale warsztatowe na wynajem, dodatkowo dla młodych przedsiębiorców stworzona została przestrzeń coworkingowa. W Parku ulokowały się głównie firmy związane z sektorem IT, High Tech, automatyki i robotyki. Funkcjonuje też m.in. inkubator przedsiębiorczości, zapewniający pomoc nowo utworzonym podmiotom gospodarczym, w tym przede wszystkim start-upom. W ubiegłym roku oddano do użytku również nowoczesne laboratorium druku 3D, z którego korzystać mogą także firmy zewnętrzne.

Oferta „Technoparku Gliwice” jest szersza. Można korzystać z sal konferencyjnych, usług szkoleniowo-doradczych, bazy eksperckiej, polskich i międzynarodowych programów wsparcia dla biznesu, pomocy przy aplikowaniu o środki unijne. Park współpracuje z wieloma instytucjami technologicznymi, uczelniami i organizacjami zagranicznymi.

Nasz Park tworzy platformę współpracy pomiędzy sferą nauki a biznesem. Uważamy, że innowacyjne, kreatywne, oryginalne koncepcje i rozwiązania powinny być szybko i skutecznie przetwarzane w pożyteczne produkty rynkowe. Dlatego tak istotnym celem naszej działalności jest transfer nowoczesnych technologii do gospodarki, a przy tym wykorzystanie ogromnego potencjału intelektualnego tkwiącego w społeczności naszego regionu – podkreśla  Jacek Kotra, dyrektor „Technoparku Gliwice”.

Szczególnie istotne jest wspieranie przedsiębiorczości akademickiej, a zdecydowaną większość działających tu firm tworzą osoby wywodzące się z Politechniki Śląskiej.

Obiekty „Technoparku Gliwice” sąsiadują z dzielnicą akademicką – są zlokalizowane przy ulicach Konarskiego i Wincentego Pola. W tej ostatniej lokalizacji budowany jest kolejny budynek, w którym znajdą się m.in. pomieszczenia biurowe dla 15 firm. Zainteresowanych ofertą Parku nie brakuje – obecnie działa w nim 80 podmiotów.

W pierwszym kwartale tego roku do społeczności lokatorów stref coworkingu dołączyły kolejne 4 innowacyjne przedsiębiorstwa, zajmujące się np. projektowaniem systemów komunikacyjnych dla branży kolejowej i tworzeniem aplikacji webowych. W tym samym czasie o 4 firmy poszerzyło się też grono korzystających z wirtualnego biura i Inkubatora Kreatywnych, a są to podmioty działające m.in. w sektorze przemysłu 4.0 i sztucznej inteligencji. Z kolei w wyniku ostatniej rekrutacji do projektu „Inkubator przedsiębiorczości –szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach II”, kolejnych 12 uczestników rozpocznie działalność gospodarczą na terenie Gliwic – podpisze umowę na dofinansowanie przedsięwzięcia, stworzy szczegółowy biznesplan, weźmie udział w szkoleniach i skorzysta z doradztwa indywidualnego. Łącznie w ramach projektu 24 mieszkańców Gliwic założy własną działalność gospodarczą z dofinansowaniem.

Zespół „Technoparku Gliwice” i jego lokatorzy starają się działać zgodnie ze strategią społecznej odpowiedzialności biznesu.

Na przełomie lutego i marca „Technopark Gliwice” i jego lokatorzy przeprowadzili akcję charytatywną „Trochę dobra na Dzień Kobiet”, która była kierowana do kobiet znajdujących się w kryzysie bezdomności, a także będących ofiarami przemocy. Zbiórka była organizowana wraz z Fundacją Pełnia, natomiast otrzymane dary zostały przekazane do Katowickiego Schroniska dla Kobiet.

W marcu pracownicy Parku i działający w nim przedsiębiorcy zaangażowali się także w zbieranie darów i kupowanie niezbędnych rzeczy dla potrzebujących w Ukrainie.  Paczki m.in. z żywnością dla dzieci i artykułami higienicznymi zostały przetransportowane w 3 busach do Lwowa i przekazane do Polskiego Czerwonego Krzyża. W drodze powrotnej zabrano do Polski 31 osób, w tym 13 dzieci, które bezpiecznie dojechały do Krakowa.

Więcej informacji na temat Technoparku można znaleźć na stronie internetowej www.technopark.gliwice.pl.

 

Zdjęcie wnętrza Technoparku