Tarcza antykryzysowa – wsparcie z PUP na razie tylko dla mikroprzedsiębiorców

Dodano: 08.04.2020 / Sekcja:
baner: tarcza antykryzysowa

W ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej przedsiębiorcy, w tym samozatrudnieni, organizacje pozarządowe, spółdzielnie i stowarzyszenia mogą ubiegać się o wsparcie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gliwicach. Ile można zyskać?

Firmy mające siedzibę lub zakład (miejsce wykonywania działalności) w Gliwicach lub na terenie powiatu gliwickiego mogą uzyskać dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników. Wysokość wsparcia wynosi 50, 70 lub 90 proc. płacy minimalnej i uzależniona jest od wysokości spadku obrotów firmy w następstwie wystąpienia COVID-19.

Osoby prowadzące na terenie Gliwic lub powiatu jednoosobową działalność gospodarczą mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości 50, 70 lub 90 proc. płacy minimalnej, w zależności od wysokości spadku obrotów w wyniku epidemii koronawirusa.

Gliwiccy mikroprzedsiębiorcy mogą się również ubiegać o jednorazową pożyczkę w wysokości do 5 tys. zł, na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Warunkiem jest jednak rozpoczęcie działalności przed 1 marca 2020 r. Okres spłaty to 12 miesięcy, a karencja -3 miesiące od dnia udzielenia wsparcia. Pożyczka może zostać umorzona, gdy przedsiębiorca utrzyma liczbę zatrudnionych pracowników przez trzy miesiące od udzielenia pożyczki.

O wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej mogą się w gliwickim PUP ubiegać również działające w mieście lub powiecie organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego. Mogą one uzyskać dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w wysokości 50, 70 lub 90 proc. płacy minimalnej.

Więcej informacji na temat możliwego do uzyskania wsparcia oraz wykaz wniosków wraz z załącznikami można znaleźć na stronie internetowej PUP w Gliwicach (gliwice.praca.gov.pl), w zakładce: Dla pracodawców i przedsiębiorców, odnośnik: Tarcza antykryzysowa COVID-19 (bezpośredni link: gliwice.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza).

Uwaga!

Obecnie prowadzony jest tylko nabór na pożyczki dla mikroprzedsiębiorców. Nie należy składać wniosków na żaden z pozostałych instrumentów przed ogłoszeniem naboru, ponieważ nie zostanie rozpatrzony. Rozpoczęcie każdego naboru jest zawsze ogłaszane na stronie internetowej PUP w Gliwicach.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking