Aktualności | Aplikacja dla lokalnych sprzedawców

Aplikacja dla lokalnych sprzedawców

Aplikacja dla lokalnych sprzedawców

Opublikowane: 14.04.2020 / Sekcja: Gospodarka 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pracuje nad uruchomieniem aplikacji, która ułatwi m.in. rolnikom sprzedaż bezpośrednią produktów. W związku z tym Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gliwicach prosi o wyrażenie zgody na przekazanie MRiR zgromadzonych przez Inspekcję Weterynaryjną danych osobowych.

Celem aplikacji będzie promocja produktów oraz działalności osób i podmiotów prowadzących sprzedaż bezpośrednią, rolniczy handel detaliczny lub działalność marginalną, lokalną i ograniczoną, a także ułatwienie prowadzenia przez te podmioty działalności handlowej i umożliwienie im reklamy.

PIW w Gliwicach prosi o wyrażenie zgody na przekazanie MRiR - na potrzeby aplikacji - danych osobowych, będących w posiadaniu organów Inspekcji Weterynaryjnej, w zakresie, w jakim wchodzą one w skład rejestrów, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. z 2019 r. poz. 824 z późn. zm.).

Wyrażenie zgody na przekazanie danych jest dobrowolne, może zostać cofnięte w dowolnym momencie i będzie służyło wyłącznie działalności promocyjnej podejmowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W przypadku chęci wyrażenia takiej zgody, należy przesłać podpisane oświadczenie do 24 kwietnia br. na adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gliwicach, ul. Ku Dołom 6, 44-100 Gliwice, bądź (w formie skanu) za pośrednictwem poczty elektronicznej: gliwice.piw@wetgiw.gov.pl.

Dokumenty do pobrania