Równe szanse – lepszy start

Dodano: 14.01.2022 / Sekcja:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 stało się szkołą bez barier, przyjazną dla młodych ludzi z niepełnosprawnością ruchową. To efekt realizacji dwóch innowacyjnych projektów pod wspólnym hasłem „Równe szanse, lepszy start – zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w CKZiU nr 1 w Gliwicach”.

 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking