Aktualności | #ZieloneGliwice. Miejskie spółki razem dla środowiska

#ZieloneGliwice. Miejskie spółki razem dla środowiska

PEC – Gliwice z wizualizacją Parku Zielonej Energii (wiz. materiały PEC – Gliwice)

#ZieloneGliwice. Miejskie spółki razem dla środowiska

Opublikowane: 27.09.2022 / Sekcja: Ekologia 

Zeroemisyjny biogaz czy ciepło produkowane z odpadów i ścieków – m.in. takie pomysły mają miejskie spółki na rzecz wspomagania gospodarki obiegu zamkniętego w Gliwicach. Będzie nowocześnie i ekologicznie!

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji oraz Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów były uczestnikami wrześniowego Samorządowego Forum Gospodarki Odpadami, którego głównym tematem były doświadczenia samorządów z wprowadzaniem gospodarki obiegu zamkniętego.

W Gliwicach działamy ambitnie

PEC, PWiK oraz PZO podczas Forum prezentowali wspólne działania na rzecz stworzenia systemu, w którym odpady wytwarzane przez jedną ze spółek będą mogły być wykorzystywane jako paliwo dla innej. Na terenie PZO już działa instalacja obiegu cyrkularnego wody. W trakcie realizacji jest także projekt zbudowania fermentatorów do produkcji zeroemisyjnego biogazu z odpadów bio oraz osadów ściekowych.

W biogazowni PZO produkowany będzie gaz, który posłuży zarówno do spalania, jak i do produkcji ciepła i energii elektrycznej. Obecnie trwa proces oceny morfologicznej dostępnych odpadów, aby wybrać i zaprojektować właściwą technologię – mówi Krzysztof Szaliński, prezes zarządu PEC – Gliwice Sp. z o.o.

W planach PZO jest także wytwarzanie z frakcji bioodpadów produktu Vita Granum Gliwice (Gliwickie Ziarenko Życia), jako polepszacza glebowego, a także produkcja energii elektrycznej z biogazu na terenie PWiK (który dzięki procesowi beztlenowej fermentacji jest pozyskiwany w trakcie oczyszczania ścieków). PEC i PWiK prowadzą też zaawansowane prace nad wspólnym uruchomieniem systemu pomp ciepła, który ma pozwolić na wykorzystanie ciepła odpadowego centralnej oczyszczalni ścieków. Dzięki temu będzie możliwa produkcja ciepła bez wykorzystania węgla, co ograniczy jego spalanie o nawet 20 tysięcy ton w skali roku.

Realizacja tych projektów przyniesie mieszkańcom Gliwic szereg wymiernych korzyści. Po pierwsze, mówimy o mniejszym zużyciu paliw kopalnych. Z tym wiąże się redukcja emisji szkodliwych substancji, niższa energochłonność procesu produkcji oraz, co najważniejsze, czystsze powietrze. Co więcej, taki system pozwoli stworzyć nowe miejsca pracy. Obniży też koszty wytworzenia energii elektrycznej i ciepła, a to może przełożyć się na niższe rachunki dla odbiorców. Efektem będzie także większa niezależność i stabilność energetyczna, kluczowa w dzisiejszych czasach – dodaje Krzysztof Szaliński.

Obieg zamknięty przyszłością miast

Stworzenie systemu gospodarowania odpadami w obiegu zamkniętym to obecnie najważniejszy kierunek działania samorządów, co zgodnie podkreślali uczestnicy Forum. Przedstawiciele spółek miejskich i ośrodków gospodarowania odpadami z całego kraju dostrzegają konieczność tworzenia bezpiecznego i przyjaznego środowisku systemu cyrkularnych obiegów odpadów, nie wykluczając z tego łańcucha ich termicznego przetwarzania.

Aby w przyszłości zapewnić mieszkańcom Gliwic czystą energię i w jak najbardziej wydajny sposób gospodarować produkowanymi w mieście odpadami, planowana jest budowa Parku Zielonej Energii. Będzie to nowy blok z kotłem wielopaliwowym, wytwarzającym ciepło i energię elektryczną w gliwickiej ciepłowni. Bezpieczny dla ludzi i środowiska obiekt będzie spełniać restrykcyjne przepisy środowiskowe – polskie i europejskie. Do wykorzystania w wielopaliwowym kotle parowym będą przeznaczone tylko te odpady resztkowe, których nie da się już odzyskać poprzez segregację i recykling.

Park Zielonej Energii