Aktualności | #ZieloneGliwice. Działania PEC-u na rzecz dekarbonizacji nagrodzone!

#ZieloneGliwice. Działania PEC-u na rzecz dekarbonizacji nagrodzone!

Wizualizacja Parku Zielonej Energii przy ul. Królewskiej Tamy w Gliwicach (mat. prasowe PEC – Gliwice)

#ZieloneGliwice. Działania PEC-u na rzecz dekarbonizacji nagrodzone!

Opublikowane: 21.03.2024 / Sekcja: Ekologia  Inwestycje  Miasto 

Doskonała wiadomość z zakończonego 20 marca Polskiego Kongresu Klimatycznego w Warszawie, na którym ogłoszono wyniki konkursu Lider Transformacji Energetycznej. W kategorii Inwestycja nagrodzono miejską spółkę Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice. Kapituła konkursu doceniła działania i plany gliwickiego PEC-u w sferze dekarbonizacji, czyli odejścia od węgla przy produkcji i dystrybucji ciepła. Są one wpisane w cele środowiskowe przyjętej w 2022 roku nowej Strategii rozwoju miasta – „Gliwice 2040”.

W naszych założeniach dekarbonizacja produkcji i dystrybucji ciepła w Gliwicach ma zrównoważyć oczekiwania dotyczące redukcji dwutlenku węgla ze stawianiem kolejnych kroków w obniżaniu cen i zapewnieniu bezpieczeństwa dostawy ciepła dla gliwiczan. Nagroda przyznana w Warszawie potwierdza, że ten kierunek działania i „klocki”, z których budujemy cieplno-energetyczną przyszłość Gliwic są właściwe, dobre i wysoko oceniane. Ta nagroda zamyka jednocześnie pierwsze dwa etapy w szeregu inwestycji dekarbonizacyjnych PEC-u, który jest motorem napędowym i ambasadorem transformacji energetycznej w Gliwicach – komentuje Krzysztof Szaliński, prezes gliwickiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.

Szczególne uznanie kapituły konkursu Lider Transformacji Energetycznej zyskały przedstawione przez PEC – Gliwice podstawowe kamienie milowe postępującej dekarbonizacji przedsiębiorstwa, wraz z doborem technologii, stosowanymi schematami działania, niektórymi zamierzeniami na poziomie bloków roboczych, bilansami przepływu energii elektrycznej i ciepła oraz efektami środowiskowymi i terminami realizacji zamierzeń. 

Plan inwestycyjny został zbudowany w sposób zapewniający osiągnięcie statusu Efektywnego Systemu Ciepłowniczego, a całkowita redukcja dwutlenku węgla w wyniku bieżąco realizowanych inwestycji i zamierzeń ma przynieść ograniczenie emisji CO2 na poziomie 70% w stosunku do roku 2022. U podstaw planu dekarbonizacji, jaki został zauważony i nagrodzony w Warszawie, leżą decentralizacja systemu ciepłowniczego i podniesienie bezpieczeństwa paliwowego jednostek wytwórczych po zakończeniu eksploatacji kopalni KWK Sośnica. Ważne było również położenie nacisku na współdzielenie sieci ciepłowniczej, czyli dwukierunkową wymianę ciepła pomiędzy spółkami miejskimi w celu pozyskiwania ciepła odpadowego czy kogeneracyjnego z terenu miasta. Paliwa, jakie będą wykorzystywane w przyszłości i jakie zostały ujęte w realizowanym procesie bieżących inwestycji to słońce, paliwa alternatywne (odpady kaloryczne pozostałe po procesie recyklingu), energia elektryczna, ciepło odpadowe z oczyszczonych ścieków komunalnych, gaz ziemny i ciepło z wysokosprawnych kogeneracji ulokowanych w obszarze miasta – wyjaśnia Krzysztof Szaliński.

Ważnym elementem w procesie dekarbonizacji będzie budowa w Gliwicach Parku Zielonej Energii. To największe i najnowocześniejsze przedsięwzięcie w historii gliwickiego PEC-u. Spółka rozstrzyga aktualnie przetarg na inżyniera kontraktu oraz przygotowuje się do wystawienia przetargu na generalnego wykonawcę inwestycji.

Stworzenie Parku Zielonej Energii – dzięki rozbudowie kompleksu miejskiej ciepłowni o blok parowy – pozwoli na wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła na potrzeby gliwiczan z komunalnych odpadów resztkowych niedających się już odzyskać poprzez segregację i recykling. Tym samym Park będzie uzupełnieniem przyjaznego środowisku systemu gospodarki odpadami, pozwalając na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery oraz znaczące ograniczenie zużycia wody i całkowitą eliminację węgla w produkcji ciepła i prądu. 

Budowę Parku Zielonej Energii zaplanowano na kolejne lata. Koszt inwestycji sięga niemal 290 mln zł, do jej realizacji niezbędne będą więc środki zewnętrzne, które PEC – Gliwice stara się pozyskać z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Perspektywy są optymistyczne, bowiem projekt Parku w programie NFOŚiGW otrzymał bardzo wysokie oceny: 94 pkt na 100 możliwych. Aktualnie odbywają się ostatnie ustalenia dotyczące dofinansowania inwestycji z Funduszu. Proces przetargowy powinien się zakończyć z końcem tego roku, a pierwsze ciepło i energia elektryczna z Parku Zielonej Energii mają popłynąć do gliwiczan w 2028 roku. 

(kik)

Konkurs Lider Transformacji Energetycznej Konkurs Lider Transformacji Energetycznej Konkurs Lider Transformacji Energetycznej Logo transformacji Energetycznej PEC – Gliwice