Aktualności | „Zielona energia w Gliwicach” z pulą 15,6 mln zł!

„Zielona energia w Gliwicach” z pulą 15,6 mln zł!

„Zielona energia w Gliwicach” z pulą 15,6 mln zł!

Opublikowane: 22.01.2024 / Sekcja: Ekologia  Miasto 

Nabór do nowego miejskiego projektu grantowego „Zielona energia w Gliwicach” rozstrzygnięty! W grupie zakwalifikowanych znalazły się ostatecznie wszystkie (267) pozytywnie rozstrzygnięte wnioski. – Z uwagi na duże zainteresowanie gliwiczan i ekologiczny cel projektów podjęliśmy decyzję o niemal trzykrotnym – z 5,3 mln zł do 15,6 mln zł – zwiększeniu puli środków planowanych do pozyskania – informuje odpowiedzialny za fundusze unijne wiceprezydent Gliwic Mariusz Śpiewok.

Pieniądze mają pochodzić z Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021–2027 (Oś Priorytetowa X Fundusze europejskie na transformację Działanie 10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii – projekty grantowe i parasolowe). Z listą zakwalifikowanych wniosków można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przypomnijmy, że „Zielona energia w Gliwicach”, w której do zdobycia będą maksymalnie 102 tys. zł wsparcia, to propozycja dofinansowania dla właścicieli lub współwłaścicieli budynków położonych na terenie Gliwic, którzy zdecydują się na dostawę oraz montaż mikroinstalacji OZE. Chodzi w szczególności o:

  • montaż instalacji fotowoltaicznej (typ 1),
  • montaż pompy ciepła (typ 2),
  • montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z systemem magazynowania energii (magazyn energii) (typ 3),
  • montaż pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną (typ 4),
  • montaż pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną wraz z magazynem energii (typ 5),
  • montaż systemu magazynowania energii (typ 6) jako uzupełnienie do istniejącej instalacji OZE,
  • montaż systemu zarządzania energią (typ 7) w przypadku uzupełnienia do powyższych wariantów.

Celem „Zielonej energii...” jest poprawa jakości powietrza w Gliwicach (w tym ograniczenie emisji CO2 oraz pyłu PM10) poprzez zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Planowany okres realizacji projektu sięga niemal 2 lat – od listopada 2023 r. (rozpoczęcie naboru wniosków) do 30 września 2025 r., niemniej będzie to uzależnione od podpisania umowy o dofinansowanie projektu ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021–2027. 

Z zasadami „Zielonej energii…” można się zapoznać w Regulaminie dostępnym na stronie www.niskaemisja.pl w zakładce Twoja Gmina / Gliwice / Zielona energia w Gliwicach (10.06) nabór. (kik)

logotyp unijny programu Zielona energia w Gliwicach