Aktualności | Wakacje to dobry moment na wymianę pieca!

Wakacje to dobry moment na wymianę pieca!

fot. Freepik

Wakacje to dobry moment na wymianę pieca!

Opublikowane: 10.07.2024 / Sekcja: Ekologia  Miasto 

Masz jednorodzinny dom lub wydzielone w nim mieszkanie z przestarzałym piecem bądź kotłem węglowym do koniecznej wymiany? Możesz starać się o miejską dotację oraz o dofinansowanie z rządowego programu „Czyste Powietrze” (nawet, jeśli w przeszłości już z niego korzystałeś). Jeśli natomiast mieszkasz w budynku wielorodzinnym i planujesz zmienić stary system grzewczy, pamiętaj – z „Czystego Powietrza” nie skorzystasz, ale miejska dotacja jest dla Ciebie! 

Działania na rzecz ograniczenia niskiej emisji (głównej sprawczyni miejskich zanieczyszczeń) wpisują się w zapisy przyjętej 7 lat temu śląskiej uchwały antysmogowej. Zakłada ona, że do początku 2028 roku całe nasze województwo przejdzie na ogrzewanie kotłami najwyższej klasy, odnawialnymi źródłami energii, gazem, prądem, miejskim ciepłem lub olejem opałowym.

„Zegar”, przypominający o datach koniecznych likwidacji przestarzałych palenisk węglowych, nieuchronnie tyka – do końca ubiegłego roku mieszkańcy musieli wymienić kotły węglowe wyprodukowane między 2007 a 2012 rokiem. Na wymianę „kopciuchów” z datą produkcji po 2012 roku, włączonych do eksploatacji przed 1 września 2017 roku, mamy czas do końca 2025 roku. Najdłużej, bo do końca 2027 roku, będzie można wymieniać urządzenia spełniające wymagania dla klasy III lub IV normy kotłowej. Co do kominków – muszą być wyposażone w elektrofiltr (urządzenie redukujące emisję pyłu zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej dot. ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń) lub osiągać sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80%.

Gliwice wspierają mieszkańców zarówno w koniecznej wymianie przestarzałych systemów grzewczych, jak i w montażu instalacji odnawialnych źródeł energii. Tegoroczna pula miejskich dofinansowań sięga 3,4 mln zł. Przy spełnieniu określonych warunków można zyskać od 4 tys. zł do nawet 12 tys. zł wsparcia. 

 

Ile pieniędzy i na co można otrzymać w ramach miejskiej dotacji?

  • do 4 tys. zł – przy zainstalowaniu automatycznego kotła na biomasę (pellet drzewny), posiadającego certyfikat potwierdzający spełnienie klasy 5 normy przenoszącej normę EN 303-5; 
  • do 4 tys. zł – przy zainstalowaniu wodnych kolektorów słonecznych posiadających certyfikat Solar Keymark; 
  • do 6 tys. zł – przy zmianie ogrzewania na gazowe, elektryczne, olejowe, z miejskiej sieci ciepłowniczej; 
  • do 10 tys. zł – przy zainstalowaniu pompy ciepła posiadającej znak jakości EHPA-Q lub znak jakości CEN Heat Pump Keymark; 
  • do 12 tys. zł – przy zmianie ogrzewania na: gazowe, elektryczne, olejowe, z miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z termomodernizacją budynku (w terminie do 4 lat przed datą złożenia wniosku).

Wniosek dotacyjny można składać do Urzędu Miejskiego po wykonaniu zmiany systemu ogrzewania, najpóźniej do końca następnego roku po odbiorze inwestycji. Szerszych informacji w tym zakresie udziela Wydział Środowiska UM w Gliwicach (tel. 32/238-54-45, 32/238-55-26).

„Czyste Powietrze” (czystepowietrze.gov.pl) to z kolei rządowa propozycja dla właścicieli bądź współwłaścicieli domów jednorodzinnych lub wydzielonych w nich mieszkań z wyodrębnioną księgą wieczystą i o rocznym dochodzie do 135 tys. zł. Do pozyskania w programie jest od 66 tys. zł do nawet 135 tys. zł. 

W Gliwicach fachową pomocą w tym zakresie służy gminny punkt konsultacyjno-informacyjny „Czystego Powietrza”, działający w holu głównym Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21. Skorzystasz z niego po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr tel. 32/238-55-82 (w poniedziałki, środy i piątki w godz. od 8.30 do 10.30, we wtorki od 13.00 do 15.00 oraz w czwartki od 14.00 do 16.00).

W gliwickim punkcie „Czystego Powietrza”:

  • poznasz szczegółowe zasady programu i sprawdzisz, czy kwalifikujesz się do udziału w nim;
  • otrzymasz wsparcie w zakresie przygotowywania wniosku o dofinansowanie;
  • z pomocą pracownika, krok po kroku, wypełnisz wniosek online i wydrukujesz jego kopię;
  • otrzymasz pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

Na tym nie koniec! W ramach projektu zintegrowanego LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit” – Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego w Gliwicach funkcjonuje stanowisko Ekodoradcy. Katarzyna Raszkowska jest wsparciem dla mieszkańców w kwestii pozyskania dotacji na zmianę systemu ogrzewania. Prowadzi również edukację ekologiczną.

Wszelkie pytania do niej warto zgłaszać osobiście w Wydziale Środowiska UM w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, pok. 332, III piętro) lub telefonicznie (32/238-55-26), w godzinach pracy urzędu. 

(kik)