Aktualności | Trwają prace na Wilczych Dołach

Trwają prace na Wilczych Dołach

fot. K. Krzemiński

Trwają prace na Wilczych Dołach

Opublikowane: 27.07.2023 / Sekcja: Ekologia  Miasto  Życie i styl  Gospodarka 

W południowej części Gliwic powstaje duży, atrakcyjny teren rekreacyjny. Tworzony jest w miejscu suchego zbiornika retencyjnego, który nie tylko będzie pełnił funkcję przeciwpowodziową, ale na co dzień posłuży mieszkańcom jako miejsce wypoczynku. To przykład ciekawie wykorzystanej przestrzeni miejskiej o powierzchni prawie 10 hektarów. Zieleń pokryje 70% tego obszaru, który ma mieć charakter parkowy – ze ścieżkami dla rowerzystów i pieszych, przestrzeniami do relaksu, plenerową siłownią czy placem zabaw. Teren ma zostać udostępniony gliwiczanom jesienią tego roku.

Budowa suchego zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka – w pobliżu osiedla Sikornik – zakończyła się wiosną tego roku. Była istotnym elementem tworzenia kompleksowego systemu ochrony przeciwpowodziowej Gliwic. Działania związane z przygotowaniem i prowadzeniem tej ważnej dla miasta inwestycji sprawdziło wiele niezależnych organów kontroli, w tym Najwyższa Izba Kontroli, która nie zgłosiła uwag. Wykonanie zadania kosztowało ponad 20 mln zł, a na ten cel pozyskano ponad 14 mln zł dofinansowania z Unii Europejskiej.

Powodzeniem zakończyły się także starania o środki unijne na rekreacyjne zagospodarowanie zbiornika, który – zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców – ma być na co dzień wykorzystywany jako miejsce wypoczynku. Koszt tego zadania to prawie 18 mln zł, z czego 13 mln zł stanowią pieniądze z UE.

Zbiornik powstał w naturalnym zagłębieniu doliny potoku, a ukształtowanie oraz wysokość jego skarp pozwalają na rekreacyjne wykorzystanie. Spacerowiczom udostępniona zostanie także część dna – tam znajdą się elementy zagospodarowania, które mogą być okresowo zalewane, dlatego wykonano je z naturalnych materiałów, takich jak głazy czy kłody drewniane.

Prace trwają, a ich postęp można obserwować gołym okiem. Powstała droga pieszo-rowerowa wokół zbiornika, widoczne są meandrujące ścieżki na jego dnie, przygotowywane są miejsca pod montaż elementów małej architektury, a wkrótce także pod nasadzenia roślin. To zieleń ma być jednym z dominujących elementów zagospodarowania.

O parkowym charakterze tego miejsca przesądzać ma różnorodna roślinność – zasadzonych zostanie ponad 700 drzew, krzewy mogą pokryć ponad 10 tys. m2, byliny prawie 23 tys. m2, a łąki kwietne ponad 25 tys. m2.

Posadzone zostaną przede wszystkim rośliny rodzime, np. graby pospolite, klony pospolite, lipy drobnolistne i szerokolistne, klony jawory, dęby szypułkowe, róże dzikie, bzy czarne, kaliny. Pojawią się też wielogatunkowe łąki kwietne wypełnione roślinnością miododajną oraz ważne dla ekosystemu łąki podmokłe. Rośliny mają zdobić to miejsce w różnych porach roku i zapewniać różnorodność biologiczną – z pożytkiem także dla owadów i małych zwierząt. 

Z zielenią sąsiadować będzie wiele miejsc odpoczynku. Rozsiąść będzie można się na ławkach, leżakach, pod pergolami i wiatami, przy stołach piknikowych. Będą także podesty z miejscami do siedzenia, bujaki dla dzieci i punkty obserwacyjne, wypoczynkowe polanki i miejsce do prowadzenia np. plenerowych zajęć edukacyjnych. Powstaną trawniki, na których będzie można opalać się i poczytać książkę, plac zabaw i plenerowa siłownia, a także wybieg dla psów.

W miejscu zwanym Wilczymi Dołami nie zabraknie… wilków w wielu odsłonach, a nawet wilczej watahy. Nowa przestrzeń rekreacyjna będzie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i oświetlona.

Nowa przestrzeń rekreacyjna będzie atrakcyjna dla osób w różnym wieku i ma przyciągać nie tylko mieszkańców pobliskich osiedli, ale również gliwiczan z innych części miasta.

Zadanie jest realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj” przez konsorcjum firm: MELKAD Sp. z o.o. i Zakładu Wielobranżowego MELKAD Klemens Scheithauer. Projekt architektoniczno-budowlany przygotowało Studio Projektowe ARCHITEKT, a projekt zieleni ComfreyLab Pracownia Żywokost. 


 

Plan zagospodarowanie zbiornika Wizualizacja dna zbiornika