Aktualności | Miejskie przedszkole w innowacyjnym projekcie

Miejskie przedszkole w innowacyjnym projekcie

fot. M. Lipiec / UM w Gliwicach

Miejskie przedszkole w innowacyjnym projekcie

Opublikowane: 05.03.2024 / Sekcja: Ekologia  Miasto 

Miasto Gliwice od 2022 roku bierze udział w unijnym projekcie LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”. Jako gmina partnerska mogło zgłosić kilka ze swoich obiektów do unikalnego przedsięwzięcia, który pozwoli mieszkańcom przekonać się, jak monitorowana jest (i co daje w rezultacie) efektywność energetyczna budynków. Wielki proekologiczny eksperyment, realizowany we współpracy z Politechniką Śląską, ruszył w całym województwie 15 lutego. 

Na podstawie ponad 150 ankiet przesłanych z gmin partnerskich „Śląskiego. Przywracamy błękit” do badań wybrano 27 obiektów, w których wyłoniona w przetargu firma APA Sp. z o.o. zamontowała ponad 600 różnego rodzaju czujników. Z Gliwic zakwalifikowano siedzibę Przedszkola Miejskiego nr 34 przy ul. Chatka Puchatka 9. Teraz przez rok w gliwickim przedszkolu i pozostałych 26 wybranych budynkach dokonywane będą szczegółowe pomiary, m.in. temperatury zewnętrznej w cieniu, siły wiatru i nasłonecznienia, temperatury w wybranych pomieszczeniach i stężenia w nich dwutlenku węgla, sumarycznej ilości energii zużytej do celów grzewczych lub sumarycznej ilości energii elektrycznej wykorzystanej do napędu pompy ciepła. Sprawdzane będzie, ile razy w obiektach otwierane są drzwi i ile wynosi czas ich otwarcia lub zamknięcia, jaka jest chwilowa moc cieplna dla potrzeb grzewczych i ciepłej wody użytkowej, mierzona też będzie ilość energii elektrycznej czynnej i biernej w urządzeniach klimatyzacyjnych oraz sumaryczne zużycie energii elektrycznej czynnej i biernej w budynku. W budynkach z panelami fotowoltaicznymi analizowana ma być ilość wytwarzanej energii elektrycznej, a w obiektach z kolektorami ciepła – wskazania licznika energii cieplnej.

Celem monitoringu, oprócz wnikliwej oceny efektywności energetycznej budynków, jest promowanie jej idei oraz zrównoważonego budownictwa. Dane pomiarowe z obiektów objętych badaniem są publicznie dostępne – zachęcamy do ich sprawdzania na bieżąco na stronie przywracamyblekit.pl. Dodatkowo, na podstawie zebranych wyników zespół Politechniki Śląskiej dokona wyboru 5 budynków, w których wdrożone zostaną innowacyjne rozwiązania, mające na celu osiągnięcie w obiektach nisko- lub nawet zeroemisyjności.

(ŚR/kik)