Aktualności | Metropolia zachęca szkoły i NGOsy do tworzenia ogrodów deszczowych

Metropolia zachęca szkoły i NGOsy do tworzenia ogrodów deszczowych

Ogród deszczowy stanowi budowlę hydrotechniczną, która składa się z odpowiednich nasadzeń roślin, ułożonych na specjalnych warstwach filtracyjnych. Jest zasilany przez wodę opadową zbieraną m.in. z drogi lub dachu.

Metropolia zachęca szkoły i NGOsy do tworzenia ogrodów deszczowych

Opublikowane: 24.06.2024 / Sekcja: Ekologia  Miasto 

Metropolia ogłosiła nabór do programu „Ogrody deszczowe GZM”. Jest on skierowany do szkół, przedszkoli i uczelni oraz organizacji pozarządowych, które chcą w swoim otoczeniu mądrze i ekologicznie wykorzystywać wody opadowe. Warunkiem przystąpienia do projektu jest złożenie deklaracji. Liczy się kolejność zgłoszeń! Termin ich przyjmowania minie 2 lipca.

Regulamin naboru wraz z deklaracją przystąpienia są zawarte w Ogłoszeniu o naborze do programu „Ogrody deszczowe GZM” opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (metropoliagzm.pl). Zakwalifikowani uczestnicy programu jesienią tego roku wezmą udział w zajęciach teoretycznych na temat tworzenia i pielęgnacji ogrodów deszczowych, a potem pod okiem eksperta założą ogrody na terenach, których są właścicielem lub zarządcą. Tereny powinny być ogólnodostępne, w obszarze zwartej zabudowy, z dostępem do wody opadowej z dachu, gdzie będzie możliwość zagospodarowania deszczówki. Warunkiem jest również wskazanie nieruchomości znajdującej się w obszarze rewitalizacji.

Koszt realizacji warsztatów zakończonych założeniem ogrodu sfinansuje Metropolia. Obowiązkiem osób i instytucji biorących udział w warsztatach praktycznych będzie opiekowanie się i bieżące utrzymanie ogrodu deszczowego przez minimum 3 lata.

Ogród deszczowy przypomina zwykły ogród, jednak wyróżnia się dodatkowymi właściwościami. To świetne rozwiązanie, pomagające zarówno w trakcie suszy, jak i podczas obfitych ulew. 

Ogrody deszczowe można założyć zarówno w gruncie, jak i w pojemniku. Są zasilane przez wody opadowe zbierane np. z drogi lub dachu. Składają się z warstw o zróżnicowanej przepuszczalności i chłonności wilgoci, dzięki czemu przyczyniają się do ograniczenia spływu wody opadowej do kanalizacji i dają możliwość jej gromadzenia i filtrowania. Takie rozwiązanie sprawia, że podczas upałów i suszy zgromadzona woda w ogrodzie deszczowym może zostać użyta do podlewania zieleni, co zapobiega przesuszaniu i umieraniu roślin, natomiast w trakcie obfitych ulew nadmiar wody jest gromadzony przez ogrody, dzięki czemu zmniejsza się ryzyko podtopień oraz gnicia roślin.

Ogólne utrzymanie ogrodu deszczowego jest raczej mało wymagające. W zależności od rodzaju gruntu można zdecydować się na ogród deszczowy suchy (sprawdzi się w przypadku gruntu o dobrej przepuszczalności) lub ogród deszczowy mokry (to dobre rozwiązanie przy gruncie o słabej przepuszczalności).

(kik)