Aktualności | Gliwice z nagrodą specjalną w konkursie Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd

Gliwice z nagrodą specjalną w konkursie Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd

fot. Freepik

Gliwice z nagrodą specjalną w konkursie Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd

Opublikowane: 30.11.2023 / Sekcja: Ekologia  Inwestycje  Miasto 

W III edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd miasto zwyciężyło w kategorii specjalnej – Aspirujący Innowator Roku w dziedzinie ciepłownictwa. Nagroda, przyznana za działania miejskiej spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, honoruje zaangażowanie Gliwic w modernizację sektora energii, przyczyniające się do realizacji założeń polityki energetyczno-klimatycznej.

Konkurs, organizowany przez Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza, miał za zadanie ugruntowanie i popularyzację wiedzy na temat działań podejmowanych przez samorządy lokalne w zakresie prowadzenia zrównoważonej transformacji energetycznej. Gliwickie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zostało docenione m.in. za projekt rozbudowy istniejącej ciepłowni o blok parowy z kotłem wielopaliwowym wytwarzającym ciepło i energię elektryczną (Park Zielonej Energii), zabudowy przemysłowego pola solarnego w postaci ciepłowniczych kolektorów słonecznych wraz z magazynem ciepła oraz budowy instalacji służącej do odzysku ciepła zawartego w ściekach komunalnych. Warto podkreślić, że nagrodę główną, oprócz statuetki i dyplomu, stanowi zaproszenie dla PEC do realizacji procesu inwestycyjnego w ramach transformacji energetycznej ciepłowni, w oparciu o instrument finansowy ELENA. Przedsiębiorstwo nie poniesie kosztów wejściowych związanych z przygotowaniem dokumentacji inwestycyjnej (SIWZ, studium wykonalności, doradztwo inwestycyjne).

Gala finałowa konkursu Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd odbyła się 27 listopada w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu w Warszawie. Oprócz reprezentującego Gliwice PEC-u wyróżnienia specjalne przyznano Lądkowi-Zdrojowi (Energetyczny Inwestor Roku z zakresu Budownictwa), Lidzbarkowi Warmińskiemu (Energetyczny Inwestor Roku z zakresu Transport) i Przykonie (Propagator Wiedzy o Energii Roku).  Na miejscach 1-10 w konkursie uplasowały się natomiast gminy: Lidzbark Warmiński, Bieliny, Dzierzgoń, Lądek-Zdrój, Chełmża, Besko, Świerczów, Rybnik, Gdynia i Przykona.

(kik)

nagroda dla PEC Gliwice