Aktualności | Co z moim kotłem? Czy nadal mogę go eksploatować? Ekodoradca przypomina!

Co z moim kotłem? Czy nadal mogę go eksploatować? Ekodoradca  przypomina!

fot. R. Neumann From the Sky

Co z moim kotłem? Czy nadal mogę go eksploatować? Ekodoradca przypomina!

Opublikowane: 07.12.2023 / Sekcja: Ekologia  Miasto 

Od 1 września 2017 roku na terenie naszego województwa obowiązują przepisy uchwały antysmogowej w zakresie eksploatacji kotłów, pieców i kominków – domowych instalacji, w których następuje spalanie paliw stałych. Te, które są przestarzałe i nie spełniają norm, stanowią główne źródło niskiej emisji, zanieczyszczenia powietrza pyłem i rakotwórczym benzo(a)pirenem. Śląska uchwała antysmogowa wprowadziła konkretne ustalenia, do kiedy należy je wymienić – z finansową pomocą programów gminnych lub rządowych. Elementem walki z niską emisją są też kontrole, podczas których Straż Miejska sprawdza, czy nie dochodzi do spalania śmieci, węgla złej jakości lub mokrego drewna oraz czy domowe urządzenia spełniają wymogi uchwały antysmogowej.

Na pewno nadal wiele osób zastanawia się, czy ich kocioł podlega wymianie, a jeśli tak, to do kiedy mają na to czas. Weryfikację swojego urządzenia należy rozpocząć od sprawdzenia wieku kotła. W zdobyciu takiej informacji pomocne będą dokumenty otrzymane od producenta kotła lub umieszczona na nim tabliczka znamionowa, często znajdująca się w trudno dostępnym miejscu. Przydatna jest też tabela z terminami i datami granicznymi dla wymiany kotłów, publikowana na niebieskich stronach w najnowszym wydaniu Miejskiego Serwisu Informacyjnego – Gliwice (str. 14).

Obecnie na terenie województwa śląskiego dopuszcza się wyłącznie eksploatację instalacji, które spełniają minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012. Dyrektywy normy PN-EN 303-5:2012 stały się podstawą do stworzenia ekoprojektu. Ekoprojekt określa wymagania szerzej niż podział na klasy. Kotły 5 klasy muszą zatem spełniać wymagania normy PN-EN 303-5:2012 dla pracy z nominalną mocą, natomiast te posiadające certyfikat ekoprojektu muszą zapewniać wysoką sprawność oraz niski stopień emisji zanieczyszczeń w trakcie całego okresu eksploatacji. Dlatego jeżeli wybierzemy nowoczesny kocioł na paliwo stałe (węgiel, pellet, drewno kawałkowe, biomasę), możemy być pewni, że jego stosowanie będzie znacznie mniej inwazyjne dla środowiska niż eksploatacja starego „kopciucha”.

W ostatnim czasie na popularności zyskały pompy ciepła, które są nowoczesnym, ekologicznym i bardzo wygodnym źródłem domowego ciepła. Pompy wykorzystują energię gruntu, powietrza lub wody. Pamiętać jednak należy, że urządzenia te zasilane są energią elektryczną, dlatego uzasadniona jest ich instalacja w pakiecie z panelami fotowoltaicznymi.

Co do kominków – każdy nowo zainstalowany po 1 września 2017 r. musi spełniać wymagania ekoprojektu w zakresie minimalnych poziomów efektywności energetycznej i norm emisji zanieczyszczeń dla sezonowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe. Zgodnie z uchwałą antysmogową kominki niespełniające powyższych wymagań mogły być eksploatowane do końca 2022 r. Nie oznacza to jednak konieczności wymiany kominka, jeśli zostanie on wyposażony w elektrofiltr (urządzenie redukujące emisję pyłu zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej dot. ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń) lub osiąga sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80%.

Niezależnie od powyższego, w kominkach można palić nieimpregnowanym drewnem, którego wilgotność nie może przekraczać 20%. Taki stan wilgotności osiąga się średnio po dwóch latach sezonowania. Najefektywniejsze do kominków jest drewno z drzew liściastych (dąb, buk, grab), natomiast najwięcej związków smolistych zawierają drzewa iglaste.

Ekodoradca Katarzyna Raszkowska
Wydział Środowiska UM w Gliwicach 

Zgodnie z wymogami programu LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit” gliwicki Ekodoradca wspiera mieszkańców w kwestii uzyskania dofinansowania do wymiany źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynku, a także prowadzi edukację ekologiczną w naszym mieście. Wszelkie pytania do Ekodoradcy można zgłaszać osobiście (Wydział Środowiska UM w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, pok. 332, III piętro) lub telefonicznie (32/238-55-26). 


Tekst powstał w ramach realizacji Projektu LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.

ekodoradca logotypy