Technopark akredytowanym ośrodkiem innowacji

Uaktualniono: 13.04.2016 / Sekcja: / pdf

fot.Z.Daniec

Ministerstwo Rozwoju  przyznało Parkowi Naukowo-Technologicznemu Technopark Gliwice akredytację  ośrodka innowacji, świądczącego proinnowacyjne usługi dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

System akredytacji przygotowany został m.in. na potrzeby poddziałania 2.3.1 Programu Inteligentny Rozwój „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP”, wdrażanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Wsparcie w ramach programu mogą uzyskać zgłoszone przez przedsiębiorcę proinnowacyjne usługi doradcze, świadczone przez akredytowany ośrodek innowacji. Z ofertąTechnoparku można się zapoznać na stronie www.technopark.gliwice.pl.

Pełna lista akredytowanych ośrodków dostępna jest na stronie Ministerstwa Rozwoju.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking