Aktualności | Szukasz sposobu na sfinasowanie szkoleń?

Szukasz sposobu na sfinasowanie szkoleń?

Szukasz sposobu na sfinasowanie szkoleń?

Opublikowane: 13.10.2017 / Sekcja: Biznes 

GAPR sp. z o.o. zaprasza przedsiębiorców na bezpłatne spotkanie informacyjne, dotyczące  zasad finansowania szkoleń i doradztwa dla firm w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania w województwie śląskim.

Podczas spotkania, które rozpocznie się 25 października o 9:00, w Centrum Edukacji i Biznesu Nowe Gliwice przy ul. Bojkowskiej 37  (sala 013 w Budynku 4 „Maszynownia”), będzie można zapoznać się z założeniami Podmiotowego Systemu Finansowania w województwie śląskim,  funkcjonalnością Bazy Usług Rozwojowych oraz  zasadami projektu „Dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego”.

Dodatkowo, w godzinach  9.00-13.00, Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach będzie udzielał konsultacji na temat możliwości pozyskania dotacji z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, chęć uczestnictwa należy zgłosić wysyłając formularz zgłoszeniowy na adres e-mail: doradztwo@gapr.pl. Liczba miejsc ograniczona, w związku z tym  Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszeń. O przyjęciu zgłoszenia będzie decydowało potwierdzenie przesłane drogą e-mailową.

Szczegółowych informacji udziela:  Barbara Baron (bbaron@gapr.pl, tel. 32 339 31 52). Agendę spotania oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie www.gapr.pl.