Szukasz funduszy na innowacje?

Uaktualniono: 16.09.2015 / Sekcja: / pdf

 Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza do udziału w otwartych spotkaniach informacyjnych, na temat  zasad i wytycznych trwającego konkursu „Bony na innowacje dla MŚP” - ogłoszonego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

O konkursie, jego zasadach, wytycznych będzie mówiłaAnna Kacprzyk,  Dyrektor Departamentu Programów Pilotażowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Data spotkania : 30 września 2015 r. 

Miejsce Spotkania: Centrum Edukacji i Biznesu Nowe Gliwice, ul. Bojkowska 37,  Budynek 4 „Maszynownia” sala 013 (wejście od strony biura paszportowego).

Więcej informacji (w tym agendę i formularz zgłoszeniowy) można znaleźć na stronie internetowej: www.gapr.pl.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking