Aktualności | Szejkowie dostrzegli tu bramę do europejskich rynków

Szejkowie dostrzegli tu bramę do europejskich rynków

Szejkowie dostrzegli tu bramę do europejskich rynków

Opublikowane: 24.10.2017 / Sekcja: Biznes 

W Warszawie rozpoczyna się druga edycja Europe & Emirates Economic Forum. Prezentowane będą nowe projekty łączące Polskę i Zjednoczone Emiraty Arabskie, szczególnie w kontekście atrakcyjności finansowej i możliwości rozwoju sektorów bankowych w Polsce.

Udział w spotkaniu wezmą m.in. przedstawiciele rządów Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Gruzji i Polski. Jednym z honorowych patronów EEEF jest prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz.

Wydarzenie jest odpowiedzią na aktualne stosunki gospodarcze i handlowe pomiędzy Polską a Zjednoczonymi Emiratami Aarabskimi. Stwarza solidne ramy dla budowania długotrwałych relacji biznesowych, dostarczając również sprawdzoną formułę i odpowiednie narzędzia dla handlu i inwestycji oraz promocji i rozwoju innowacji.

Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Europe & Emirates Economic Forum - Innowacja szansą na rozwój gospodarczy. Tematyką spotkań mają być innowacyjne technologie, start-upy, inwestycje oraz inteligentne rozwiązania, które mają pozytywny wpływ na szeroko pojętą możliwość rozwoju gospodarczego.

Organizatorami drugiej edycji Forum są Europe & Emirates Business Development Cluster (EEBD), European Green Technology Alliance oraz Investment Service Center S.A.