Spotkanie przy kawie dla MŚP

Dodano: 22.09.2017 / Sekcja:

fot. freepik.com

W najbliższy czwartek, 28 września, w Technoparku Gliwice odbędzie się kolejne już „Spotkanie przy kawie". Tym razem poruszane będą kwestie dofinansowania szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych dla pracowników MŚP.

„Spotkania przy kawie" to cykliczne wydarzenie organizowane przez Technopark Gliwice, na którym w kameralnej atmosferze omawiane są różnorodne tematy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, funduszami unijnymi itp.

Tym razem przybliżona zostanie kwestia dofinansowania szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych dla pracowników MŚP w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania. Szczegóły omówi przedstawiciel  Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach.

Drugim tematem przewodnim wydarzenia będzie wsparcie dla MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego oraz Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój. Rozmowa będzie dotyczyła szczególnie finansowania w ramach: Działań 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach i 3.2 Innowacje w MŚP , RPO WSL oraz Działania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP, POIR.

Agenda spotkania oraz formularz zgłoszeniowy

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, konieczna jest jednak rejestracja poprzez przesłanie wypełnionego formularza na adres: katarzyna.kowol@technopark.gliwice.pl. Uczestnictwo w spotkaniu tylko i wyłącznie dla osób, które otrzymały potwierdzenie udziału!

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking