Przedsiębiorco! Sprawdź swój wpis!

Dodano: 20.06.2011 / Sekcja:

1 lipca w całym kraju uruchomiona zostanie CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG).

Aby się w niej znaleźć, należy zaktualizować dotychczasowe zaświadczenia i dane rejestrowe. – Przedsiębiorcy, którzy wciąż posiadają zaświadczenia bez numeru PESL bądź NIP oraz opis słowny wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, zobowiązani są zaktualizować swoje dane najpóźniej do końca czerwca – zawiadamia Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych UM w Gliwicach. Dane można uprzednio zweryfikować w Elektronicznym Rejestrze Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Gliwicach, dostępnym na stronie www.gliwice.eu w dziale „Dla przedsiębiorców” (moduł boczny „Sprawdź i wyszukaj online” → „Elektroniczny Rejestr Działalności Gospodarczej”).
Aktualizacji danych dokonują pracownicy UM obsługujący stanowisko Działalności Gospodarczej (parter gmachu UM, wejście od ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego). Dodatkowe informacje są udzielane pod numerami tel. 32/239-11-84, 32/239-11-58.
Niedokonanie aktualizacji wpisu w podanym terminie uniemożliwi przesłanie danych o przedsiębiorcy do CEIDG! Więcej informacji o CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ można znaleźć na stronie www.um.gliwice.pl/bip w dziale Ogłoszenia i komunikaty / Komunikaty. (kik)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking