Nieczynny port

Dodano: 13.07.2010 / Sekcja:
Port żeglugi śródlądowej w Gliwicach jest nieczynny.
W tym sezonie nawigacyjnym nie prowadzi w ogóle swojej działalności. Transport rzeczny na trasie z Gliwic do Wrocławia jest całkowicie sparaliżowany. Do tej pory nie usunięto jeszcze szkód popowodziowych w infrastrukturze technicznej na odcinku drogi wodnej między Kędzierzynem-Koźlem a Wrocławiem. Ponosimy duże straty finansowe – alarmuje Jerzy Zachara, prezes Śląskiego Centrum Logistyki S.A., zarządzającego m.in. gliwickim portem rzecznym.
Sytuacja w tym względzie jest niepokojąca. Z Gliwic do Wrocławia nie płyną w tym roku barki z węglem dla tamtejszej elektrociepłowni. Rocznie transportowano w ten sposób prawie pół miliona ton „czarnego kruszcu”. Obecnie powstały tak duże zaległości w tej dziedzinie, że zagraża to dalszemu funkcjonowaniu wrocławskiej elektrociepłowni. Śląskie Centrum Logistyki S.A., spółka z większościowym udziałem miasta Gliwice (76,03%), boryka się z tego powodu z dużymi kłopotami.
Z ogromnym zniecierpliwieniem oczekujemy na pilne podjęcie przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu działań mających na celu usunięcie szkód popowodziowych w infrastrukturze skanalizowanego odcinka drogi wodnej od Kędzierzyna Koźla  do Wrocławia, udrożnienie tego szlaku i otwarcie nawigacji. Uważamy, że w obecnej sytuacji muszą być podjęte natychmiastowe decyzje, z pominięciem długotrwałych procedur związanych z ogłaszaniem przetargów na wykonanie niezbędnych prac, wymaganych do uruchomienia żeglugi – napisał m.in. Jerzy Zachara w liście skierowanym do Anny Wypych-Namiotko, podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Podobne pisma zostały wysłane do  wojewody śląskiego i marszałka województwa śląskiego. (luz)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking