Na drogach współpracy

Dodano: 21.04.2011 / Sekcja:

fot. A. Witwicki

Być może jeszcze w tym roku zacznie funkcjonować w Gliwicach pierwszy w regionie klaster logistyczny skupiający firmy z branży logistycznej i transportowej.

Zajmowałby się on m.in. promocją Gliwic i Górnego Śląska jako atrakcyjnego miejsca lokowania zagranicznych inwestycji, współpracą w ramach strategicznych projektów rozwojowych, a także inwestowaniem w rozwój tzw. systemu multimodalnego i specjalistycznych kadr potrzebnych w branży logistycznej i transportowej.
Klastry – specjalistyczne zrzeszenia prywatnych firm, instytucji naukowych i samorządów lokalnych – są coraz bardziej popularnym mechanizmem wspierającym przedsiębiorczość w poszczególnych regionach. Dzięki niemu przedsiębiorcy zajmujący się wytwarzaniem i dostarczaniem określonych rodzajów produktów czy usług działają wspólnie, zamiast indywidualnie walczyć o klienta. Wzmacniają w ten sposób swoją konkurencyjność. Co więcej, zrzeszanie się w klastry pozwala uzyskać znaczące dofinansowanie pochodzące z funduszy strukturalnych.
Więcej na ten temat można przeczytać w najświeższym wydaniu Miejskiego Serwisu Informacyjnego – Gliwice (MSI 16/2011 z 21 kwietnia), dostępnym w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.gliwice.eu w dziale „Dla mieszkańców”). (kik)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking