Myślisz i działasz niestandardowo?

Dodano: 20.02.2017 / Sekcja:

To przedsięwzięcie może być skrojone na Twoją miarę! Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju w Gliwicach zaprasza firmy i instytucje naukowe z całego województwa do udziału w 9. edycji konkursu Innowator Śląska.

Konkurs objęty jest honorowym patronatem marszałka województwa śląskiego w ramach marki INNOSILESIA oraz patronatem prezydenta Gliwic. Celem rywalizacji jest promowanie innowacji wprowadzanych przez podmioty z województwa śląskiego, poprawa wizerunku regionu poprzez pokazanie dobrych praktyk oraz zachęcanie do poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty w czterech kategoriach:

  • mikroprzedsiębiorca
  • mały przedsiębiorca
  • średni przedsiębiorca
  • instytucja sektora badawczo-rozwojowego

Uczestnicy Innowatora Śląska muszą wykazać się udokumentowanym wprowadzeniem na rynek innowacyjnego produktu, technologii lub usługi w okresie ostatnich trzech lat (gotowymi do demonstracji w przypadku instytucji sektora badawczo-rozwojowego). 

Deklarację uczestnictwa w konkursie należy przesłaćw terminie do 15 marca:

  1. w wersji papierowej - pocztą z dopiskiem Konkurs „Innowator Śląska 2016”, na adres GAPR sp. z o.o. (44-100 Gliwice, ul. W. Pola 16) lub złożyć osobiście w sekretariacie GAPR sp. z o.o. oraz
  2. w wersji elektronicznej, przesłanej na adres: een@gapr.pl

Deklaracja uczestnictwa oraz regulamin konkursu dostępne są w zakładce zgłoszenia na http://gapr.pl/pl/top/zgloszenia.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking