Konkurs dla najlepszych pracodawców

Dodano: 05.05.2015 / Sekcja:
logo konkursu Kreator Miejsc Pracy 2015

Do 29 maja pracodawcy mogą zgłaszać się do drugiej edycji konkursu ministra pracy i polityki społecznej „Kreator miejsc pracy”. Nagrody będa wręczane w pięciu kategoriach: mała, średnia, duża firma oraz duża firma przemysłowo-produkcyjna, a także duża firma handlowo-usługowa.

Konkurs ma na celu wyróżnienie pracodawców, którzy tworzą nowe miejsca pracy oraz którzy zatrudnili najwięcej pracowników w 2014 r.

Jakie są kryteria oceny? Kluczowy jest wzrost zatrudnienia w firmie. Dodatkowe punkty można zdobyć za przyjęcie do pracy młodych pracowników do 30. roku życia, z grupy 50+ oraz osób niepełnosprawnych. Oceniana będzie także rzetelność pracodawców - m.in. to, czy zatrudniają pracowników na umowach o pracę.

Sytutacja na rynku pracy jest coraz lepsza. Pracuje już 16 mln Polaków. To najlepszy wynik od 1989 roku. Sukces ten zawdzięczamy przede wszystkim pracodawcom tworzącym nowe miejsca pracy. W konkursie wyróżniamy zarówno małe rodzinne firmy, jak i duże przedsiębiorstwaDoceniamy liczbę miejsc pracy, ale też ich jakość. W konkursie liczy się udział pracowników w szkoleniach czy dodatkowy system wynagradzania – mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.

Jak zgłosić się do konkursu? Należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.mpips.gov.pl/konkurs i przesłać go na adres konkurs@mpips.gov.pl, wysłać pocztą lub składać osobiście w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa z dopiskiem KONKURS KREATOR). Udział w konkursie jest bezpłatny.  

W skład Kapituły konkursowej weszli przedstawiciele związków zawodowych i organizacji pracodawców.

Nagrody pracodawcom wręczy minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz podczas uroczystej gali w czerwcu. Zwycięzcy konkursu otrzymają przez rok

prawo posługiwania się tytułem „Kreator miejsc pracy” i logiem konkursu.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking