Jesteśmy "na plusie"

Dodano: 30.09.2010 / Sekcja:

Sytuacja finansowa Gliwic jest nadal dobra i stabilna. Tak wynika z danych za pierwsze półrocze 2010 roku. To dobry prognostyk na przyszłość – zwłaszcza, że niedługo w mieście rozpocznie się realizacja dużych inwestycji.


Dochody Gliwic w pierwszym półroczu bieżącego roku były o 7 mln zł wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Miasto uzyskało więcej pieniędzy m.in. z najmu i dzierżawy nieruchomości (o ponad 1,5 mln zł), wyższe były wpływy z dotacji celowych z budżetu państwa (o prawie 3,7 mln zł), ale przede wszystkim odzyskano ponad 22 mln zł z urzędu skarbowego w związku z wniesieniem przez miasto aportu w postaci majątku „Nowych Gliwic” do Agencji Rozwoju Lokalnego (spółki miejskiej). Ta ostatnia – największa – kwota korzystnie przeważyła szalę półrocznego bilansu.
Pozytywny wynik dochodów nie przesądza o pełnym obrazie sytuacji finansowej naszego miasta. – Kryzys gospodarczy spowodował, ze w kilku pozycjach zanotowaliśmy niższe wpływy dochodów niż zrealizowane w pierwszym półroczu 2009 roku. Tak dzieje się w całej Polsce, ale my jesteśmy w lepszej kondycji gospodarczej oraz finansowej, mamy realtywnie niska stopę bezrobocia i odczuwamy skutki recesji gospodarczej w mniejszym stopniu niż wiele innych miast – podkreśla Ryszard Reszke, skarbnik miasta.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w tygodniku „Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice” nr 39/2010 z 30 września 2010 r. (dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.gliwice.eu w dziale „Dla mieszkańców”. (al)
Informacje: Ryszard Reszke, skarbnik miasta, tel. 32/238-54-11
 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking