Gliwicka firma partnerem strategicznym Microsoft

Dodano: 06.04.2016 / Sekcja:

fot. materiały prasowe Future Processing

Microsoft podpisał strategiczne partnerstwo z Future Processing. Zaawansowane rozwiązania IT autorstwa gliwickiej firmy, związane między innymi z inteligentnymi sieciami wodociągowymi, zostaną włączone do katalogu rozwiązań Smart City giganta z Redmond .

Inicjatywa CityNext to bezpieczniejsze, bardziej przyjazne, inteligentnie zarządzane i nowoczesne miasto. Jej celem, realizowanym przez Microsoft od teraz również z udziałem Future Processing, jest wsparcie władz miejskich w optymalizacji zarządzania miastem tak, by sprostać wyzwaniom cywilizacyjnym w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa czy zarządzania tkanką miejską.

- Technologia zmienia świat w którym żyjemy i pozwala nam rozwiązywać problemy, z którymi borykamy się na co dzień. Inteligentny monitoring sam reagujący na zagrożenia, system, który samodzielnie wykryje awarię sieci wodociągowej… To tylko niektóre z rozwiązań, które kiedyś wydawały się mrzonką, a dziś z powodzeniem wdrażamy w miastach. Rozwiązania te pozwalają nie tylko na efektywniejsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury, ale także na szybszą reakcję na zdarzenia. Dzięki technologii, nam, mieszkańcom, żyje się bezpieczniej, wygodniej i taniej - powiedział Jarosław Czaja, prezes Future Processing

Prognozy ONZ mówią o tym, że  do 2050 r. obszary miejskie będą zamieszkiwane przez 66% ludności świata. To oznacza, że dotychczasowe narzędzia wspierające mieszkańców i władze w zarządzaniu miastem wyczerpują swoje możliwości. -  Postępujący rozwój, w tym trend Internet of Things (IoT, Internet Rzeczy) powoduje, że miasto staje się „nośnikiem informacji”, a dane jakie są generowane przez mieszkańców, można umiejętnie zinterpretować szukając źródeł modernizacji, oszczędności i poprawiając jakość życia w mieście - mówił Wojciech Życzyński, Dyrektor Sprzedaży do Sektora Publicznego w polskim oddziale Microsoft.

(źródło: www.future-processing.pl)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking