Aktualności | Gliwicka energia. Kierunek – samowystarczalność

Gliwicka energia. Kierunek – samowystarczalność

fot. G. Ożga / UM Gliwice

Gliwicka energia. Kierunek – samowystarczalność

Opublikowane: 08.12.2022 / Sekcja: Biznes  Ekologia  Miasto  Gospodarka 

8 grudnia w gliwickim Ratuszu zawiązano oficjalnie Klaster Energii. Na razie ta nowa sieć współpracy obejmuje Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną, Miasto Gliwice i większość spółek z jego udziałem, przyszłościowo natomiast skupi też prywatne firmy z Gliwic i rejonu powiatu gliwickiego. Celem działań klastra będzie lokalna produkcja, dystrybucja i konsumpcja taniej energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Zawiązanie Klastra Energii w Gliwicach jest wyzwaniem naszych czasów. Potrzeba dekarbonizacji naszej gospodarki, rosnące ceny energii i idąca za tym chęć produkowania jej lokalnie w oparciu o rozproszone, odnawialne źródła skłoniły nas do tego, żeby skoordynować swoje wysiłki i połączyć możliwości, jakimi dysponują rozwinięte gospodarczo Gliwice. Mamy tu wiele przedsiębiorstw i wielu potencjalnych producentów energii elektrycznej, a wszyscy są jej konsumentami – podkreślał podczas konferencji założycielskiej Klastra Energii prezydent Gliwic Adam Neumann. – Rzecz jasna nie zamykamy się w gronie założycielskim. Jesteśmy otwarci na współpracę i liczymy na prywatne przedsiębiorstwa, które wytwarzają energię odnawialną lub bioodpady bądź potrzebują energii elektrycznej i ciepła. Wspólnie będziemy zmierzać w kierunku miasta samowystarczalnego energetycznie. Z całą pewnością będzie to proces długi, ale konieczny – przekonywał prezydent Gliwic.

Działalność klastra zainaugurowało porozumienie między Miastem Gliwice a sześcioma komunalnymi spółkami żywotnie zainteresowanymi produkcją i konsumpcją energii: Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej – Gliwice, Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej, Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji, Przedsiębiorstwem Zagospodarowania Odpadów, Śląską Siecią Metropolitalną i Śląskim Centrum Logistyki. Członkiem-założycielem o statusie lidera została również Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE). 

Obecność silnych gliwickich spółek miejskich mających plany inwestycyjne związane m.in. z rozwojem OZE zapewni klastrowi stabilne zaplecze i odpowiedni materiał do dalszych działań – zauważył podczas spotkania w Ratuszu wiceprezes KSSE Jacek Bialik. – Podpisanym właśnie porozumieniem zamykamy wielomiesięczny okres przygotowań do tej współpracy. Będziemy oczywiście starali się pozyskiwać kolejnych inwestorów. Wiemy, że takie są oczekiwania wielu firm z terenu KSSE.

Funkcję koordynatora Klastra Energii objęła gliwicka spółka Smart EPC, która od lat świadczy usługi zarządzania energią, zapewniła w tej dziedzinie wielomilionowe oszczędności dla swoich klientów, ponadto zajmuje się wykonawstwem instalacji fotowoltaicznych, kogeneracyjnych oraz biogazowni rolniczych. 

Transformacja energetyki, na bazie której zawiązaliśmy gliwicki klaster, nie jest dziś jedynie polskim czy europejskim trendem. W kierunku energetyki odnawialnej i rozproszonej, która jest zarówno tańsza, jak i bezpieczniejsza od scentralizowanego systemu energetycznego opartego na wielkich elektrowniach narażonych na poważne awarie, zmierza cały świat – mówił podczas konferencji założycielskiej Tadeusz Baj, dyrektor ds. rozwoju w Smart EPC. – Jestem przekonany, że przy pełnym zaangażowaniu grona założycielskiego, lidera i koordynatora oraz przyszłych członków klastra uda nam się dużo zdziałać. Ważne będą wszelkie pomysły, a także przygotowywane już projekty w branży OZE – dodał Tadeusz Baj.

Pierwszym działaniem w obrębie gliwickiego Klastra Energii ma być analiza potrzeb i możliwości produkcyjnych jego członków-założycieli. Pod uwagę zostaną wzięte zarówno farmy fotowoltaiczne, jak i elektrownie wiatrowe czy biogazownie. Rozmowy dotyczyć będą również możliwości magazynowania energii i kwestii przyznawania koncesji. – Czeka nas sporo intensywnej pracy – podsumował Tadeusz Baj. (kik)

zgromadzona publiczność grupowe zdjęcie na ściance założyciele klastra za stołem prezydent podpisujący umowę