GAPR zaprasza przedsiębiorców

Dodano: 11.08.2016 / Sekcja:

logo GAPR

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza Przedsiębiorców na spotkanie informacyjne dotyczące zasad ubiegania się o dofinansowanie oraz zasad prawidłowej realizacji projektu.

Podczas spotkania, które odbędzie się w ostatnią środę miesiąca, 31 sierpnia 2016 r. na godz. 10:00 (Centrum Edukacji i Biznesu Nowe Gliwice przy ul. Bojkowskiej 37, sala  013 budynku nr 4 „Maszynownia”) , przedsiębiorcy poznają możliwości uzyskania dofinansowania przeznaczonego na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego (działanie 2.3, poddziałanie 2.3.2 „Bony na Innowacje dla MŚP”, POIR).

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Chęć uczestnictwa należy zgłosić wysyłając formularz zgłoszeniowy na adres e-mail: doradztwo@gapr.pl.  Dokumenty do pobrania ze strony www.gapr.pl.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking