GAPR zaprasza przedsiębiorców

Dodano: 20.04.2016 / Sekcja:
GAPR logo

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza do udziału w spotkaniu na temat form  wsparcia dla pracodawców, którzy tworzą miejsca pracy dla osób powyżej 50 roku życia lub rodziców powracających na rynek pracy.

Spotkanie organizowane jest we współpracy z Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct - Śląsk i odbędzie się 27 kwietnia 2016 r. w Centrum Edukacji i Biznesu Nowe Gliwice, ul. Bojkowska 37, budynek 4, sala 013.

Omówione zostaną: zasady refundacji kosztów doposażenia stanowiska pracy oraz refundacji kosztów z tytułu składek ZUS, dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnego 50+, a także świadczenia aktywizacyjne. Wyżej wymienione instrumenty finansowe są wsparciem dla pracodawców, którzy tworzą miejsca pracy dla osób powyżej 50 roku życia czy też rodziców powracających na rynek pracy lub zatrudniają te osoby na istniejących stanowiskach pracy. 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, chęć uczestnictwa należy zgłosić wysyłając formularz zgłoszeniowy na adres europedirect-slask@gapr.pl do 25 kwietnia 2016 r.

Więcej informacji,  agenda spotkania praz  formularz zgłoszeniowy znaleźć można na stronie www.gapr.pl.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking