GAPR zaprasza przedsiębiorców

Dodano: 22.02.2016 / Sekcja:

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu dotyczącym możliwości pozyskania dofinansowania na usługi proinnowacyjne, prowadzące do wdrożenia  innowacji produktowej lub procesowej o charakterze technologicznym.

Na spotkaniu zostaną omówione zasady ubiegania się przez przedsiębiorców o wsparcie na usługi proinnowacyjne w ramach Poddziałania 2.3.1. Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP.

Spotkanie odbędzie się: 24 lutego 2016 roku w Centrum Edukacji i Biznesu ,,Nowe Gliwice” w sali 013.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, chęć uczestnictwa należy zgłosić wysyłając e-mail na adres doradztwo@gapr.pl (z dopiskiem spotkanie otwarte) lub zgłosić telefonicznie pod numerem: 32 33 93 146 lub 32 33 93 123.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Więcej informacji na stronie www.gapr.pl .

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking