ERASMUS otwiera okno na świat

Uaktualniono: 25.05.2016 / Sekcja: / pdf
goście w gliwicach

fot. ZSO 11

25 uczniów z zagranicy gościło w Gliwicach na zaproszenie ZSO nr 11. To przedstawiciele szkół partnerskich z Bułgarii, Grecji, Litwy, Włoch i Turcji, którzy biorą udział w międzynarodowym projekcie ERASMUS+.

Wcześniej to uczniowie ZSO 11 odwiedzili swoich kolegów w ich krajach. Wymiana uczniowska to doskonała okazja m.in. do poszerzania horyzontów, poznania innej kultury, zwyczajów i mentalności. Dzięki takim spotkaniom uczniowie przełamują stereotypy, uczą się nowych języków i tolerancji.
 

Podczas spotkania w Gliwicach uczniowie m.in. odbyli rejs po Kłodnicy i wzięli udział w quizach, warsztatach, grach integracyjnych oraz podchodach po Gliwicach.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking