Zgłoś się do projektu, pożegnaj bezrobocie

Dodano: 05.11.2018 / Sekcja:

Trwa nabór do projektu „Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach”. To propozycja dla osób powyżej 30 roku życia, które chciałyby rozpocząć własną działalność gospodarczą, ale nie mają na to wystarczających funduszy.

Celem projektu "Inkubator przedsiębiorczości - szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach" jest utworzenie 14 miejsc pracy poprzez przekazanie środków na podjęcie działalności gospodarczej wraz z udzieleniem wsparcia towarzyszącego. W ramach programu można uzyskać bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 25 324,14 zł, wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności lub wsparcie pomostowe przez okres 12 miesięcy, do 2 100 zł/miesiąc.

Z dofinansowania mogą skorzystać osoby powyżej 30 roku życia, mieszkające na obszarze wskazanym w Gliwickim Programie Rewitalizacji do roku 2023. Uczestnik projektu powinien też być bezrobotny lub nieaktywny zawodowo i należeć do jednej z grup, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:
- osoby powyżej 50 roku życia;
- kobiety (w szczególności powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka);
- osoby z niepełnosprawnościami;
- osoby długotrwale bezrobotne;
- osoby o niskich kwalifikacjach.

Nabór formularzy rekrutacyjnych potrwa do 13 listopada. Dokumentacja rekrutacyjna oraz informacje o projekcie dostępne są na stronie: http://technopark.gliwice.pl/dotacje/   

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking