Wsparcie dla przedsiębiorców

Dodano: 03.04.2018 / Sekcja:

Fot. Pixabay

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wraz z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości zachęcają przedsiębiorców do wzięcia udziału w konkursie na dofinansowanie projektów realizowanych w średnich miastach.

Konkurs w ramach działania 3.2.1 POIR „Badania na rynek” dedykowany jest mikro, małym i średnich przedsiębiorcom (MŚP) realizującym projekty inwestycyjne w miastach średnich lub na terenie gmin sąsiadujących z tymi miastami.

Przedmiotem dofinansowania mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe. Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 20 mln zł.

Nabór wniosków trwa do 5 grudnia 2018 roku i jest podzielony na rundy. Pierwsza z nich kończy się 9 maja.

Regulamin konkursu oraz warunki wsparcia dostępne są pod adresem http://poir.parp.gov.pl/miasta-srednie-2018/dokumentacja-do-poddzialania-3-2-1-badania-na-rynek-i-nabor-2018-miasta-srednie 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking