Światowi eksperci pozytywnie o Gliwicach

Dodano: 27.05.2015 / Sekcja:
Specjalna Strefa Ekonomiczna w Gliwicach

Gliwice są przyjazne dla inwestorów, a nowoczesne zakłady działające w mieście zapewniają miejsca pracy i napędzają rozwój gospodarczy (fot.A.Witwicki)

Sytuacja finansowa Gliwic jest nadal bardzo dobra, a perspektywy miasta jeszcze lepsze niż rok temu – stwierdzili niezależni eksperci ze światowej agencji Fitch Ratings.

Kondycja ekonomiczna Gliwic jest badana przez niezależną agencję Fitch Ratings od 2008 r., choć nie jest to obowiązkowe. Dobre noty to dla banków znak, że z lokalnym samorządem można bezpiecznie współpracować, a dla przedsiębiorców, że warto tu inwestować. Tak jest w przypadku Gliwic, które dzięki wysokim ocenom pozyskują w razie potrzeby kredyty na lepszych warunkach. Inwestorzy otrzymują natomiast jasny sygnał, że w mieście sytuacja finansowa jest stabilna, a klimat biznesowy przyjazny.

Fitch docenił dobre zarządzanie finansami w Gliwicach i 22 maja potwierdził wysokie oceny sytuacji finansowej miasta. Światowi eksperci znowu wystawili Gliwicom dobrą notę w przypadku międzynarodowego długoterminowego ratingu dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej („BBB+”). Potwierdzili równocześnie wysoką wiarygodność kredytową dla krajowego ratingu długoterminowego („A+(pol)”). Szczególnie istotny jest fakt, że zmienili perspektywę dalszych ocen Gliwic ze stabilnej na pozytywną. To oznacza, że szanse na podniesienie not są coraz większe, a polityka budżetowa zmierza w dobrym kierunku.

W najnowszym komunikacie Fitch zwraca m.in. uwagę na ostrożne zarządzanie finansami w Gliwicach i mocne wyniki operacyjne. Budżet miasta jest dobrze planowany, wydatki skutecznie kontrolowane, dochody z lokalnych podatków rosną, bo gospodarka się rozwija. Bieżące i stałe wpływy do kasy miejskiej są coraz większe, bieżące wydatki trzymane w ryzach, a nadwyżka z tego tytułu wysoka. Do tego miasto dobrze radzi sobie z ambitnym planem inwestycyjnym. Choć zaciągnęło na ten cel kredyty, może je bezpiecznie spłacać.

Warto wiedzieć, że oceny agencji ratingowej są co pół roku weryfikowane. W tym celu fachowcy dokładnie badają dokumenty finansowe – np. budżet miasta, Wieloletnią Prognozę Finansową, sprawozdania finansowe, kondycję miejskich spółek. Przyglądają się wielu obszarom, od których zależy przyszłość miasta – sytuacji gospodarczej i politycznej, poziomowi bezrobocia. Interesują się strategią rozwoju Gliwic.

Fitch Ratings wystawia oceny tysiącom instytucji finansowych na całym świecie, podmiotom gospodarczym, krajom i miastom. Jest jedną z trzech najbardziej rozpoznawalnych na rynku światowym agencji ratingowych, których wiarygodność jest uznawana m.in. przez Europejski Bank Inwestycyjny. (al)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking