Rusza konkurs „Marka-Śląskie”

Uaktualniono: 16.05.2016 / Sekcja: / pdf

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zapraszają do udziału w VII Edycji Konkursu „Marka-Śląskie”.

Nagroda „Marka-Śląskie” ma charakter honorowy, a celem konkursu jest wyróżnienie i promocja przedsiębiorstw, instytucji oraz osób, które poprzez swoją działalnością tworzą pozytywny wizerunek regionu oraz przyczyniają się do rozwoju województwa śląskiego, budowania tożsamości regionalnej w Polsce i Europie. Konkurs promuje tych, którzy swój sukces osiągnęli dzięki ciężkiej pracy, solidnemu marketingowi i planowanemu budowaniu własnej marki.

Nagrody przyznawane są w 13 kategoriach: GOSPODARKA, NAUKA, KULTURA, DZIEDZICTWO KULTUROWE REGIONU, SPORT, TURYSTYKA I REKREACJA, PRODUKT, USŁUGA, ZDROWIE, ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU, MEDIA, OSOBOWOŚĆ ROKU. W tym roku po raz pierwszy spośród nominowanych do nagrody wybrany zostanie w publicznym głosowaniu również Ambasador Marka-Śląskie.

Kandydatów do nagrody „Marka-Śląskie” mogą zgłaszać jednostki samorządu terytorialnego, samorządy zawodowe, gospodarcze, wyższe uczelnie, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe pożytku publicznego, fundacje oraz redakcje prasy, radia i telewizji. Zainteresowane konkursem podmioty mają prawo same zgłosić swoją kandydaturę.

Wnioski o przyznanie nagrody należy przesłać wraz z załącznikami pocztą tradycyjną na adres Biura Kapituły Konkursu, które mieści się w Regionalnej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach, przy ul. Zwycięstwa 36, lub pocztą elektroniczną na adres markaslaskie@riph.com.pl – do 30 czerwca 2016 roku.

Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej (www.riph.com.pl) oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (www.slaskie.pl).

Współorganizatorami Konkursu są TVP Katowice, Radio Katowice oraz Polska Dziennik Zachodni. (al)

 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking