Rating Gliwic podniesiony!

Uaktualniono: 23.05.2016 / Sekcja: / pdf

Najnowsze wyniki badań prowadzonych przez agencję Fitch Ratings potwierdziły, że Gliwice są w bardzo dobrej kondycji ekonomiczno-finansowej.

Podniosła ona długoterminowe oceny miasta – dla ratingu międzynarodowego z z „BBB+” do „A-” , a dla ratingu krajowego z „A+(pol)” do „AA-(pol)”. Zdaniem ekspartów perspektywa obydwu ocen jest stabilna.

- Ocena ratingowa Gliwic została podwyższona  do poziomu „A-”. To fakt nie do przecenienia. W sytuacji, w jakiej znalazł się obecnie nasz kraj  - jeśli chodzi o oceny -  podwyższenie Gliwicom ratingu do poziomu najwyższego z możliwych do uzyskania w Polsce, ze stabilną perspektywą, jest bardzo czytelnym sygnałem dla inwestorów – i nie tylko. Jesteśmy jednym z czterech polskich miast z taką oceną. Stan naszych finansów został potwierdzony, a to daje dobre perspektywy na dalszy rozwój. Nie musimy więc obawiać się o przyszłość miasta – mówi Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic.

 - Podniesienie ratingów odzwierciedla dotychczasowe dobre wyniki operacyjne Gliwic i ostrożne zarządzanie finansowe, które w połączeniu z wysokim udziałem dotacji w dochodach majątkowych oraz dobrą płynnością, wspierają realizowane przez Miasto inwestycje. Ratingi biorą również pod uwagę bezpieczne wskaźniki zadłużenia i relację zadłużenia do dochodów bieżących utrzymującą się znacznie poniżej 50% - czytamy w oficjalnym komunikacie.

Kondycja ekonomiczna Gliwic jest badana przez Fitch Ratings od 2008 r. Dobre wyniki to sygnał dla banków, że współpraca z lokalnym samorządem jest bezpieczna, natomiast dla przedsiębiorców, że sytuacja finansowa miasta jest stabilna, a klimat biznesowy przyjazny. Oceny agencji są weryfikowane co pół roku.

 

Zachęcamy do zapoznania się z pełną wersją komunikatu.

Informacje na temat poprzednich raportów: bip.gliwice.eu

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking