GAPR zaprasza przedsiębiorców

Dodano: 18.01.2017 / Sekcja:

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza  25 stycznia   na spotkanie informacyjne poświęcone zasadom ubiegania się o wsparcie na dofinansowanie usług proinnowacyjnych  dla MŚP.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 10.00, w Centrum Edukacji i Biznesu Nowe Gliwice przy ul. Bojkowskiej 37 w sali 013 w Budynku 4 „Maszynownia”.

O konkursie (poddziałanie 2.3.1 POIR), jego zasadach, wytycznych oraz najczęściej popełnianych przez benefincjentów  błędach na podstawie doświadczeń z pierwszego naboru będą  mówili przedstawiciele organizatora konkursu: Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres e-mail: doradztwo@gapr.pl.

Liczba miejsc ograniczona, w związku z tym GAPR sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszeń. O przyjęciu zgłoszenia będzie decydowało potwierdzenie przesłane drogą mailową.

Szczegółowych informacji udziela:  Barbara Baron bbaron@gapr.pl  tel. 032 339 31 52

Agenda Spotkania

Formularz zgłoszeniowy

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking