1% dla OPP

Dodano: 02.02.2015 / Sekcja:

Rozpoczął się luty i po raz kolejny możemy przekazywać 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP). Warto zdecydować, którą z 42 gliwickich organizacji wybrać.

Jak wspomóc uprawnione gliwickie OPP, by otrzymały 1% naszego podatku za 2014 rok? Wystarczy wykonać kilka prostych kroków.

Po pierwsze – należy złożyć zeznanie podatkowe PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia.

Po drugie – trzeba uiścić podatek wynikający z deklaracji. Należna kwota musi być zapłacona nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu złożenia zeznania podatkowego. To istotne przede wszystkim w przypadku podatników, których zaliczki roczne były pobierane w kwocie niższej niż zobowiązanie za dany rok. Podatek musi być zapłacony w całości w stosunku do kwoty 1%, którą mamy przekazać.

Po trzecie – należy wybrać organizację pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1%. Wykaz uprawnionych gliwickich organizacji dostępny jest online na stronie www.gcop.gliwice.pl w zakładce Dom Aktywnej Młodzieży pod hasłem „Kampania 1% w roku 2015”, a w wersji drukowanej ukaże się w nadchodzącym wydaniu „Miejskiego Serwisu Informacyjnego – Gliwice” (nr 6/2015 z 5 lutego br.). Zestawienie wszystkich OPP zarejestrowanych w Polsce dostępne jest natomiast w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod adresem www.mpips.gov.pl

Po czwarte – w formularzu PIT w polu „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” trzeba podać numer Krajowego Rejestru Sądowego wybranej organizacji oraz wysokość kwoty do przekazania. Kwota ta nie może być wyższa niż 1% podatku wskazanego w zeznaniu. Jednak to podatnik decyduje, czy będzie to cały 1%, czy też jego cząstka. W tym drugim przypadku wpisujemy kwotę mniejszą niż 1%.

1% podatku mogą przekazywać również emeryci i renciści! Wystarczy na podstawie otrzymanego z ZUS PIT-40A samodzielnie złożyć zeznanie podatkowe we właściwym Urzędzie Skarbowym. To samo dotyczy osób, za które deklarację wypełnia i składa pracodawca.

Więcej informacji na temat tego, jak przekazać 1% podatku za 2014 rok można znaleźć na stronie http://poradnik.ngo.pl/x/1285690. – Dodatkowo Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych rozpoczęło akcję bezpłatnego rozliczania PIT-ów w zamian za 1% podatku na rzecz gliwickich organizacji pożytku publicznego. Pod numerem telefonu 32/775-18-35, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 13.00, można ustalić termin spotkania z wolontariuszką Anetą Lipiec. Do rozliczenia przyjmowane będą jedynie PIT-y z kompletem dokumentów – zawiadamia Andrzej Gillner, dyrektor GCOP.

Pamiętajmy: przekazując 1% z własnego PIT którejś z OPP, nie tracimy ani złotówki – równowartość jednego procenta i tak musielibyśmy przekazać na rzecz Skarbu Państwa.

 

(kik, gcop)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking