DRAGON. Made in Gliwice!

Dodano: 10.02.2015 / Sekcja:

fot. NEWAG Gliwice

Spółka Freightliner PL to kolejny – po LOTOS Kolej i STK – przewoźnik kolejowy, który będzie korzystał z nowoczesnych lokomotyw towarowych DRAGON produkowanych przez gliwicki NEWAG.

NEWAG to dawne Zakłady Naprawcze Lokomotyw Elektrycznych. Podpisany niedawno przez firmę kontrakt z Freightlinerem opiewa na 17,5 mln euro. Pięć elektrowozów z Gliwic ma zasilić tabor zachodniego przewoźnika w 2016 roku – pierwsze trzy lokomotywy trafią tam w maju, a dwie pozostałe do końca lipca. Zamówione DRAGONY to pierwsze od 25 lat sześcioosiowe polskie lokomotywy elektryczne przeznaczone do obsługi dalekobieżnych, trudnych i wymagających tras kolejowych. Głównym atutem elektrowozów jest imponująca siła pociągowa wykorzystywana przy prowadzeniu ciężkich składów towarowych o masie 5 tys. ton. Lokomotywy z NEWAG-u mogą rozwinąć w takich warunkach prędkość do 120 km/godz. (ich prędkość maksymalna to 140 km/godz.). Dla porównania pojazdy czteroosiowe mogą ciągnąć składy o masie ok. 3,2 tys. ton, jeżeli lokomotywa jest elektryczna, i 2,6 tys. ton – jeśli jest spalinowa.

Freightlinerowskie DRAGONY wyposażone będą dodatkowo w moduł Dual Power, czyli dodatkowy silnik spalinowy o mocy 520 kW. Umożliwi to obsługę klientów również na niezelektryfikowanych końcówkach linii oraz na bocznicach bez wykorzystywania dodatkowych lokomotyw manewrowych (tzw. last mile). Serwisowaniem lokomotyw (zarówno w dwuletnim okresie gwarancyjnym, jak i po jego zakończeniu) zajmą się zakłady NEWAG.

Bartosz Krzemiński, prezes gliwickiej spółki podkreśla, że podpisana umowa to kolejny krok do wejścia z lokomotywami na rynki zachodnie. – Zaufanie, jakim obdarzyła nas Grupa Freightliner – wiodący niezależny operator kolejowy w Europie – dowodzi też słuszności naszej strategii rozwoju – dodaje. (kik)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking