Atrakcyjność Gliwic potwierdzona

Dodano: 25.01.2017 / Sekcja:
Gliwice

fot. A. Witwicki

Nasze miasto ma najlepsze tereny inwestycyjne, a w Strefie Ekonomicznej w Gliwicach powstaje największa ilość nowych miejsc pracy – tak wynika z raportu Szkoły Głównej Handlowej „Atrakcyjność Inwestycyjna Regionów 2016” (edycja śląska).

O tym, że Gliwice są atrakcyjne z punktu widzenia inwestora, świadczą liczby. Na terenie Strefy Ekonomicznej w Gliwicach działa obecnie 108 firm, w których zatrudnienie znalazło 24690 osób, a łączne nakłady inwestycyjne od początku działalności strefy wyniosły 11,6 mld złotych (dane ze stycznia 2017 roku). Ponadto Strefa Ekonomiczna w Gliwicach została uznaną za najlepszą w Europie oraz w Europie Środkowo-Wschodniej i wyróżniona tytułem Highly Commended w kategorii „SMEs Europe” w rankingu stref ekonomicznych fDi Global Free Zones of the Year (edycja 2015 i 2016).

Strefa Ekonomiczna w Gliwicach, fot. A. Witwicki

Badania przeprowadzone przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie potwierdziły wysoką pozycję naszego miasta na tle innych badanych ośrodków regionu. Gliwice zajęły I miejsce w zestawieniu potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej powiatów województwa śląskiego. Dostały najwyższą klasę (A) we wszystkich pięciu branych pod uwagę kategoriach potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej (gospodarka narodowa, przemysł, handel i naprawy, zakwaterowanie i gastronomia, a także działalność profesjonalna, naukowa i techniczna).  – Gliwickie tereny inwestycyjne zostały sklasyfikowane jako oferta najwyższej jakości, atrakcyjne praktycznie we wszystkich obszarach gospodarczych – mówi Monika Zdrojek, dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego w Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA.

Atrakcyjność inwestycyjna miasta to więcej nowych miejsc pracy. Warto przypomnieć, że stopa bezrobocia w Gliwicach wynosi obecnie 4,3% i jest jedną z najniższych w regionie, a także w całym kraju. Wskaźnik dla województwa śląskiego wynosi 6,6%, a dla Polski 8,2% (stan na 31.11.2016 według wyliczeń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach).

Gliwickie zakłady Opla, fot. A. Witwicki

Ponadto autorzy raportu przyznali zarówno powiatowi gliwickiemu, jak i samym Gliwicom  „Złotą gwiazdę”, czyli najwyższą notę. –  Jest to syntetyczna ocena oparta na kilkudziesięciu wskaźnikach statycznych opisujących wiele aspektów życia społeczno-gospodarczego istotnych z punktu widzenia inwestora – wyjaśnia autorka raportu prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska z SGH. – Braliśmy pod uwagę dane dotyczące zasobów pracy, infrastruktury społecznej, infrastruktury technicznej, rynku zbytu i działań miejscowego samorządu terytorialnego. Jest to ocena na podstawie obiektywnej metody naukowej i według tej metody ocenialiśmy wszystkie gminy w Polsce – dodaje.

Węzeł Sośnica, fot. A. Witwicki

Raport „Atrakcyjność Inwestycyjna Regionów 2016” powstał na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA. Instytucja działa na rzecz zwiększenia napływu nowych inwestycji do Polski, a także wspiera polski eksport. – Dokument ten to forma kompasu dla każdej firmy, która zastanawia się gdzie w Polsce ulokować swój biznes i jaka będzie najlepsza lokalizacja na inwestycje. Szczegółowo i w przystępny sposób opisuje regiony kraju pod względem atrakcyjności inwestycyjnej – mówi Monika Zdrojek –  Jest to nasze codzienne narzędzie pracy z inwestorem – dodaje.

Publikacja jest ogólnie dostępna. Można ją pobrać za darmo na www.paiz.gov.pl (pm)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking