Drugie miejsce dla Gliwic w rankingu „Wprost”

Dodano: 13.09.2016 / Sekcja:

Nasze miasto zajęło drugie miejsce w rankingu miast przygotowanym przez tygodnik „Wprost”. Głównymi kryteriami zestawienia były: przyjazność dla mieszkańców, otwartość na biznes oraz racjonalne gospodarowanie finansami.

W rankingu uwzględniono 66 miast na prawach powiatu. Autorzy zestawienia bazowali na danych Ministerstwa Finansów, Głównego Urzędu Statystycznego oraz ankiet wypełnionych przez poszczególne miasta. Najważniejszymi informacjami dla autorów był m.in. stan dochodów własnych, nakłady inwestycyjne, wydatki (na transport, środowisko, kulturę), umiejętność pozyskiwania środków UE oraz zadłużenie. Istotnymi wskaźnikami było również bezrobocie, długość ścieżek rowerowych, liczba miejsc w przedszkolach i przychodniach, a także informacje dotyczące budżetów partycypacyjnych.

Każdy z powyższych parametrów miał określoną wagę, która była przeliczana na punkty. Gliwice otrzymały ich 21,34 (Gdańsk 21,82 – I miejsce, a Warszawa – 21,33 – III miejsce). Autorzy rankingu wskazali, że Gliwice otrzymały bardzo wysokie noty głównie za stan swoich finansów. „Dochody własne Gliwic zwiększyły się w ciągu roku o ponad 17 proc. do przeszło 4,1 tys. zł na mieszkańca, co oznacza, że jest to jedno z najbogatszych polskich miast” – pisze na łamach „Wprost” Cezary Adamczyk w artykule podsumowującym ranking.

Do silnych stron Gliwic należą również liczne inwestycje (także te wspierane częściowo ze środków unijnych). – Dochody z UE w przeliczeniu na mieszkańca sięgnęły 1,3 tys. zł, co jest wynikiem drugim po Olsztynie – dodaje Cezary Adamczyk.

Nie mniej ważnymi wskaźnikami były: stan transportu oraz otwartość na biznes. „Wprost” przypomniał, że ponad 90 procent powierzchni Gliwic jest objęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, co ma istotny wpływ na działające w mieście podmioty gospodarcze. „Miasto może się też pochwalić niskim bezrobociem oraz niskim poziomem zadłużenia. Dba o to prezydent Zygmunt Frankiewicz, najdłużej urzędujący prezydent miasta w Polsce (piastuje swój urząd od 1993 r.)” – czytamy dalej na łamach „Wprost”.

Gliwice dobrze wypadają też w rankingach cząstkowych tygodnika. Zajęły czwarte miejsce w zestawieniu „Miasto dla Biznesu” (7,18 punktów) oraz wysokie - drugie miejsce - w rankingu „Kondycja Finansowa”. Gliwice są też w pierwszej piątce „Najmniej zadłużonych miast” w Polsce. (pm)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking