Aktualności | Obrady zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Nowych Gliwicach

Obrady zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Nowych Gliwicach

fot. G. Ożga / UM w Gliwicach

Obrady zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Nowych Gliwicach

Opublikowane: 25.03.2024 / Sekcja: 20 lat Gliwic w UE  Miasto 

Konieczność wprowadzenia elektronicznych kart urodzeń i zgonów oraz uproszczenia sposobu przekazywania tych informacji do Głównego Urzędu Statystycznego, stan przygotowań do czerwcowego Zgromadzenia Ogólnego oraz omówienie bieżącej działalności Śląskiego Związku Gmin i Powiatów – to główne tematy posiedzenia zarządu ŚZGiP, zorganizowanego 22 marca w Gliwickim Centrum Naukowo-Technologicznym Cechownia. Gospodarzem spotkania był prezydent Gliwic Adam Neumann.

Obrady zarządu zorganizowano w Nowych Gliwicach – postindustrialnym kompleksie przy ul. Bojkowskiej, w którym tradycja przeplata się z najnowszą myślą technologiczną. Najpierw przez niemal 100 lat wydobywano tam węgiel, wzniesiono też najbardziej charakterystyczne budynki kopalni – cechownię z łaźnią, maszynownię i kotłownię, w których obecnie mieszczą się firmy Nowych Gliwic. W 2006 r. Miasto Gliwice rozpoczęło rewitalizację zdegradowanego 15-hektarowego pokopalnianego terenu na cele biznesowe i edukacyjne. Po uzyskaniu unijnych środków przedakcesyjnych w wysokości 38 mln zł (program Phare 2003 Spójność Społeczna i Gospodarcza), w latach 2006–2008 przekształcono to miejsce w strefę przedsiębiorczości. Wkład własny Gliwic wyniósł 18,2 mln zł. Zabytkowe budynki poddano pieczołowitej renowacji. Przygotowano też działki inwestycyjne wraz z drogami dojazdowymi i niezbędną infrastrukturą.

Z biegiem czasu powierzchnia inwestycyjna Nowych Gliwic urosła do 25 ha. W 2022 r. poszerzyła się o następne 9 ha dzięki zagospodarowaniu zdegradowanych terenów po byłej koksowni w ramach projektu miejskiej spółki GAPR, wartego 22,5 mln zł i współfinansowanego ze środków UE w wysokości 13,4 mln zł (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020). Dziś w Nowych Gliwicach, oprócz funkcjonującego w budynku cechowni Gliwickiego Centrum Naukowo-Technologicznego firmy EMT-Systems oraz mieszczącego się w części odrestaurowanej maszynowni Oddziału Odlewnictwa Artystycznego Muzeum w Gliwicach, można znaleźć nowoczesne siedziby kilkudziesięciu zaawansowanych technologicznie firm i przedsiębiorstw z branż kreatywnych, m.in. energetycznej, kosmicznej, telekomunikacyjnej, informatycznej, lotniczej i elektrotechnicznej.

(kik)

spotkanie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów spotkanie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów spotkanie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów