Gliwiczanie, dziękujeMY !

Added: 14.10.2021 / Section:
baner

Znamy już wyniki głosowania w ramach IX edycji Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego. Zrealizowanych zostanie 67 projektów wybranych przez mieszkańców. W tym roku wpłynęła rekordowa, niemal dwukrotnie wyższa niż w roku ubiegłym, liczba głosów – oddano ich aż 56 218.

Na rekordową liczbę głosów wpływ miała zapewne zmiana formatu kart do głosowania (głosów papierowych oddano aż 35 934) i  wspaniała aktywność Rad  Dzielnic, społeczników i samych wnioskodawców, którzy promowali swoje projekty w najbliższym otoczeniu.

Trzy tygodnie głosowania były czasem ogromnej mobilizacji wielu gliwiczan. Zdobywaniu głosów towarzyszyły często niemałe emocje – są one dla mnie sygnałem, że dla mieszkańców ta procedura stała się ważnym narzędziem wpływania na ich najbliższe otoczenie. Gratuluję wnioskodawcom wybranych zadań i świetnych pomysłów. Państwa zaangażowanie w realny sposób przełoży się na kształt naszego miasta  – mówi Adam Neumann, prezydent Gliwic.

Do ostatecznego ustalania wyników wzięto pod uwagę 50 268 głosów, pozostałe 5950 głosów było nieważnych (głównie z powodu braku potwierdzenia głosu oddanego elektronicznie).

Jakie zadania wybrali gliwiczanie?

W 2022 roku wykonanych zostanie 66 zadań dzielnicowych (62 z puli podstawowej i 4 z puli dla aktywnych), a także jedno zadanie ogólnomiejskie.

Mieszkańcy głosowali poprzez wybór jednego zadania spośród 165 dzielnicowych i jednego spośród 10 ogólnomiejskich. W głosowaniu mogli uczestniczyć wszyscy mieszkańcy Gliwic. Oddawali oni swoje głosy elektronicznie oraz na papierowych formularzach.

Spośród zadań ogólnomiejskich  największe poparcie – aż 7919 głosów – zdobył projekt „Restauracja Parkowa – Okrąglak na placu Grunwaldzkim”. Właśnie to zadanie będzie realizowane w przyszłym roku. Kolejne dwa najlepsze wyniki zdobyły zadania: „Turniej piłkarski dla dzieci i młodzieży” (5881  głosów) oraz „Bikepark w Parku Szwajcaria” (3180 głosów).

– Restauracja Parkowa w miejscu dawnego Okrąglaka na placu Grunwaldzkim doskonale wpisuje się w plany miasta wobec tego obiektu. Pierwotny pomysł zakładał znalezienie prywatnego podmiotu, który byłby zainteresowany prowadzeniem gastronomii w tym miejscu. Tym bardziej cieszy mnie bardzo duży odzew społeczny i zwycięstwo tego projektu. Mam nadzieję, że popularność i tak pozytywne przyjęcie tego pomysłu przełoży się na powodzenie przedsięwzięcia – dodaje prezydent Neumann.

Bardzo duża aktywność dzielnic sprawiła, że aż 17 z 21 dzielnic zdobyło liczbę głosów uprawniającą do puli dla aktywnych.

Podział środków z tej puli odbywa się na podstawie uchwały nr II/26/2018 Rady Miasta Gliwice z 13 grudnia 2018 r. w sprawie  Gliwickiego  Budżetu Obywatelskiego. W ramach tej puli zostaną zrealizowane 4 zadania – po jednym z dzielnic: Stare Gliwice, Ligota Zabrska, Wójtowa Wieś i Kopernika.

Frekwencja w dzielnicach wyniosła średnio 17%.

Najwyższa była w dzielnicach: Stare Gliwice (aż 30%), Ligota Zabrska (29%) oraz Baildona (25%); najniższa – na Zatorzu (5%). Z puli podstawowej do realizacji trafią 62 zadania. Ponad 2 mln zł zostanie przeznaczonych na budowę lub modernizację placów zabaw; 1,7 mln zł na zadania związane ze sportem, rekreacją i zdrowiem, 1 mln zł na zadania związane z ekologią i środowiskiem, 1 mln zł na zadania z obszaru kultury i edukacji, prawie 0,5 mln zł będzie przeznaczone na zadania związane z drogami, ścieżkami rowerowymi i miejscami postojowymi. Ostatnia grupa zadań dotyczy poprawy bezpieczeństwa (300 tys. zł). Listę wszystkich zadań wyłonionych do realizacji można znaleźć w dziale Gliwicki Budżet Obywatelski.

Najstarsza głosująca w tegorocznej edycji osoba miała 101 lat. Niewiele młodsza była najstarsza osoba głosująca elektronicznie – urodziła się ona w 1925 r. Najwięcej głosów oddały osoby z rocznika 1983 (1527 głosy). Głosy osób w wieku 25–45 lat stanowią aż 40% oddanych. Osoby w wieku  46–60 lat i 61–80 lat oddały po 16% głosów, głosy dzieci w wieku szkolnym (7–14 lat) stanowią 13%. 2% głosów pochodzi od osób z przedziału wieku 81–101 lat, 4% – od najmłodszych, czyli dzieci do 6. roku życia. Młodzież (15–24 lata) oddała 9% głosów.
Więcej informacji o procedurze GBO, zasadach i wynikach głosowania można znaleźć na stronie internetowej Gliwice.eu w dziale Gliwicki Budżet Obywatelski oraz w Biuletynie Informacji Publicznej UM Gliwice. (Centrum 3.0)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking