Gliwice, decydujMY razem!

Added: 29.07.2021 / Section:
logo gliwickiego budżetu obywatelskiego

Kolejne edycje Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego pokazują, że procedura ta ugruntowała się w mieście, wpisała w coroczny kalendarz i jest skutecznym narzędziem, pozwalającym każdemu mieszkańcowi współdecydować o najbliższym otoczeniu – czy to poprzez złożenie propozycji zadania, jego promowanie wśród sąsiadów, znajomych, czy też poprzez udział w głosowaniu.

W tegorocznym naborze wniosków, który trwał od 1 do 19 marca, zgłoszono 325 propozycji zadań (314 zadań dzielnicowych oraz 11 ogólnomiejskich). Swoje propozycje mieszkańcy po raz pierwszy mogli złożyć zarówno za pomocą formularza elektronicznego, jak i tradycyjnie - w wersji papierowej. Najwięcej projektów dzielnicowych wpłynęło z Sośnicy (34 wnioski), następnie z dzielnic: Sikornik (25 wniosków), Wójtowa Wieś (23 wnioski), Łabędy (22 wnioski), Śródmieście (21 wniosków).

- Mieszkańcy wykazali się dużą aktywnością i wrażliwością na najbliższe otoczenie, składając ponad 300 wniosków. Liczę, że zaangażowanie podczas głosowania będzie jeszcze większe. Bardzo ważna jest tutaj rola rad dzielnic, które niezwykle skutecznie promują procedurę i zachęcają do głosowania – podkreśla Ewa Weber, zastępca prezydenta miasta.

Projekty zaproponowane przez mieszkańców były oceniane formalnie i merytorycznie. W wyniku tej oceny do głosowania skierowanych zostało 175 zadań. Od 25 sierpnia do 15 września będziemy mogli głosować na projekty zaproponowane przez gliwiczan. Te, które otrzymają największą liczbę głosów, zostaną zrealizowane w 2022 roku. Wspólnie zdecydujemy, które projekty zwyciężą i zmienią Gliwice, nasze otoczenie oraz społeczność na lepsze.

Od bieżącego roku procedurę koordynuje Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych. – Centrum 3.0 jest miejscem skupiającym aktywnych mieszkańców, liderów, społeczników. Od tego roku współpracuje także z radami dzielnic. Mieszkańcy, którzy mają pomysły, chcą działać, znajdą w Centrum wsparcie. Dotyczy to również budżetu obywatelskiego – pracy nad pomysłami, przygotowywaniem wniosku – wskazuje Ewa Weber.

Przełom sierpnia i września, czyli okres głosowania, to najważniejszy etap GBO –  mamy bowiem możliwość decydowania o losach projektów. Mieszkańcy będą mogli wybrać jedno zadanie spośród 165 zadań dzielnicowych (można zagłosować na zadanie z dowolnej dzielnicy, niekoniecznie z tej, w której się mieszka). Pod głosowanie zostanie poddanych także 10 projektów ogólnomiejskich. Są to następujące zadania: Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Płażyńskiego, Turnieje gier planszowych i komputerowych,  Bikepark w Parku Szwajcaria, Masaż limfatyczny dla pracowników gliwickich szpitali,  Montaż przewijaka dla osób z niepełnosprawnościami,  Turniej piłkarski dla dzieci i młodzieży, E-przewodnik po mieście,  Restauracja Parkowa - Okrąglak - Plac Grunwaldzki,  XGame - Platforma sportowa oraz  Mnemotechniki w edukacji – warsztaty. Tutaj również każdemu mieszkańcowi przysługuje jeden głos.

Wykaz wszystkich projektów zakwalifikowanych do głosowania jest dostępny na stronie internetowej gliwice.eu w dziale „Gliwicki Budżet Obywatelski”. Warto podkreślić, że głosować możemy elektronicznie, z domu!

Obok głosowania elektronicznego można będzie oddać głos na formularzach papierowych. Te ostatnie będą dostępne do pobrania w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (przy ul. Zwycięstwa 21 oraz w filii przy ul. Jasnej 31A), jak również w Centrum 3.0 – Gliwickim Ośrodku Działań Społecznych (przy ulicy Zwycięstwa 1, ul. Jagiellońskiej 21 oraz ul. Studziennej 6). Na wniosek rad dzielnic lub osób zainteresowanych upowszechnieniem głosowania wśród mieszkańców może zostać przygotowana większa liczba formularzy – osoby chcące je otrzymać powinny złożyć zamówienie, określając pożądaną liczbę formularzy oraz planowane miejsce i sposób dystrybucji na adres e-mail: gbo@gods.gliwice.pl. W wiadomości należy podać także numeru telefonu, na który przekazana zostanie informacja o terminie odbioru formularzy w siedzibie Centrum 3.0.

Nowością w tegorocznym głosowaniu są specjalne punkty do głosowania elektronicznego, które zostaną utworzone w wybranych filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach. To oferta dla tych, którzy nie dysponują dostępem do internetu lub odpowiednim sprzętem elektronicznym, lub po prostu – dla odwiedzających gliwickie biblioteki, którzy niejako przy okazji mogą prosto i szybko oddać głos. Punkty będą czynne przez cały okres głosowania, od 25 sierpnia do 15 września, w godzinach otwarcia poszczególnych filii. Warto pamiętać, że aby głos elektroniczny był ważny, należy go potwierdzić klikając w specjalny link, który otrzymamy na adres e-mail podany podczas wypełniania formularza. Dopiero wtedy nasz głos jest ważny. W trakcie całego głosowania na stronie internetowej gliwice.eu będzie udostępniana na bieżąco i uaktualniana liczba oddanych głosów.

Co po zakończeniu głosowania?

Wszystkie głosy papierowe i elektroniczne zostaną zweryfikowane i podsumowane. Podczas ustalania wyników głosowania będą brane pod uwagę projekty, które uzyskają poparcie co najmniej 30 głosujących w przypadku projektów dzielnicowych oraz 500 głosujących w przypadku projektów ogólnomiejskich.

A co dzieje się z zadaniami wybranymi w ubiegłorocznym głosowaniu?

W Gliwickim Budżecie Obywatelskim 2021 mieszkańcy chętnie oddawali głosy na inwestycje dotyczące m.in.: infrastruktury sportowej, zieleni miejskiej czy remontów dróg i chodników.  Popularnością cieszyły się także zadania z dziedziny kultury i ekologii, np. potańcówki dla seniorów z dzielnicy Szobiszowice, cykl zajęć Aktywne Zatorze czy warsztaty pielęgnacji zieleni. Te projekty są realizowane w tym roku, cieszą się zainteresowaniem mieszkańców – co jeszcze raz potwierdza dobry pomysł wnioskodawcy - od tego bowiem wszystko się zaczyna. Więcej informacji o realizacji zadań można znaleźć między innymi śledząc specjalnie utworzony profil w serwisie społecznościowym: www.fb.com/BudzetObywatelskiGliwice.

Już teraz zapraszamy do udziału w głosowaniu i zachęcamy do konsultacji osobistych i telefonicznych z zespołem Centrum 3.0  (gbo@gods.gliwice.pl ,32 238 24 55 / 734 150 808). Gliwice, decydujMY razem! (GODS)

Wykaz filii MBP, w których będą dostępne stanowiska do głosowania elektronicznego:

 • Biblioteka Centralna (ul. Kościuszki 17),
 • Biblioforum (ul. Lipowa 1),
 • Filia nr 1 (pl. Inwalidów Wojennych 3),
 • Filia nr 5 (ul. Perkoza 12),
 • Filia nr 7 (ul. Junaków 4),
 • Filia nr 9 (ul. Czwartaków 18),
 • Filia nr 13 (ul. Paderewskiego 56),
 • Filia nr 16 (ul. Przedwiośnie 2),
 • Filia nr 20 (ul. Bernardyńska 2),
 • Filia nr 21 (ul. Syriusza 30),
 • Filia nr 22 (ul. Spacerowa 6),
 • Filia nr 23 (ul. Sopocka 2),
 • Filia nr 25 (ul. Jaśminu 20),
 • Filia nr 30 (ul. Partyzantów 25).

Stanowiska będą dostępne dla mieszkańców zgodnie z godzinami otwarcia filii wskazanymi na stronie internetowej www.biblioteka.gliwice.pl.

 

 

 

park linowy
Park linowy w Brzezince - realizacja w 2020 r. (fot. Bartosz Gawlik/C3.0)
plac zabaw
Plac zabaw w dzielnicy Wojska Polskiego- realizacja w 2020 r. (fot. Bartosz Gawlik/C3.0)
Potancowka dlaseniorow
Potańcówka dla seniorów w Szobiszowicach - realizacja w 2021 r. (materiały organizatora)
uczestnicy wycieczki
Wycieczka autokarowa szlakiem drewnianych kościołów. Dzielnica Politechnika - realizacja w2021 r. (materiały organizatora)
aquaareobik na basenie
Zajęcia aquaareobiku dla seniorów. Dzielnica Stare Gliwice - realizacja w2021 r. (materiały organizatora)
uczestnicy zajęć
Zajęcia z języka angielskiego. Dzielnica Trynek - realizacja w2021 r. (materiały organizatora)
park linowy
plac zabaw
Potancowka dlaseniorow
uczestnicy wycieczki
aquaareobik na basenie
uczestnicy zajęć

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking