Kompleks sportowy przy „Łabędziu” gotowy!

Updated: 13.08.2020 / Section: / pdf
boisko z góry fot. D. Nita-Garbiec / UM Gliwice

Kolejna gliwicka szkoła ma nowoczesne, wielofunkcyjne boisko sportowe. Zmodernizowany kompleks sąsiadujący z Centrum Kulturalno-Sportowym „Łabędź” przy ul. Partyzantów został 12 sierpnia oficjalnie oddany do użytku.

Mogą z niego korzystać nie tylko uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, ale również pozostali mieszkańcy Gliwic.

Jest gdzie grać w „siatkę” i „kosza”, jest gdzie pobiegać i skakać w dal. W trakcie rocznych prac modernizacyjnych przy ZSO nr 2 stworzono wielofunkcyjne boisko do siatkówki i koszykówki o przepuszczalnej nawierzchni poliuretanowej i wymiarach 30 m x 20 m, wybudowano bieżnię prostą czterotorową długości 75 m oraz rozbieg do skoku w dal zakończony zeskocznią. Nowy kompleks jest oświetlony, ogrodzony, a dla bezpieczeństwa jego użytkowników będzie wkrótce monitorowany. Wtopiony w przestrzeń między ZSO nr 2 i „Łabędziem”, wyróżnia się żywą kolorystyką kontrastującą z soczystą zielenią trawników i świeżo posadzonych drzew. Na zmodernizowanym terenie nie zabrakło wiaty rowerowej, stojaków na rowery i estetycznych elementów małej architektury: parkowych ławek, koszy na śmieci. Zadbano również o postawienie pochylni dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku szkoły.

Inwestycja przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Łabędach przy ul. Partyzantów miała na celu odnowienie, zagospodarowanie terenów zewnętrznych, którymi zarządza szkoła. Chcemy realizować takie remonty i finalizować je tak, jak tutaj: roboczymi spotkaniami, niekoniecznie z uroczystym przecięciem wstęgi. Z udziałem radnych Rady Miasta z danego okręgu i radnych Rady Dzielnicy. Uważamy, że właśnie te osoby mają społeczny mandat, aby sprawować nad wszystkim kontrolę i przekazywać uwagi, tak, żeby współdziałanie miasta, prezydenta ze społeczeństwem lokalnym było jak najlepsze – podkreślał podczas spotkania odbiorowego w Łabędach Adam Neumann, prezydent Gliwic.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1,7 mln zł. Pieniądze pochodziły z miejskiego budżetu.

Warto podkreślić, że łabędzka „2” sukcesywnie się rozbudowuje, odpowiadając na potrzeby swoich uczniów. Z myślą o najmłodszych pod koniec minionego roku szkolnego przy ZSO nr 2 powstał nowy, kolorowy i bezpieczny, plac zabaw dla dzieci.

prezydent i pozostałe osoby odbierające inwestycję
fot. D. Nita-Garbiec / UM Gliwice
drzewo, w tle szkoła
fot. D. Nita-Garbiec / UM Gliwice
plac zabaw
fot. D. Nita-Garbiec / UM Gliwice
bieżnia
fot. D. Nita-Garbiec / UM Gliwice
prezydent i pozostałe osoby odbierające inwestycję fot. D. Nita-Garbiec / UM Gliwice
drzewo, w tle szkoła fot. D. Nita-Garbiec / UM Gliwice
plac zabaw fot. D. Nita-Garbiec / UM Gliwice
bieżnia fot. D. Nita-Garbiec / UM Gliwice

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking