Przygotowania do budowy

Added: 22.07.2010 / Section:

Kiedy rozpocznie się budowa stadionu piłkarskiego przy ul. Okrzei w Gliwicach? Wiele wskazuje na to, że nastąpi to najpóźniej we wrześniu. Prawdopodobnie o miesiąc wydłużą się bowiem procedury formalne związane z rozstrzyganiem przetargu, w wyniku którego zostanie ostatecznie wyłoniony wykonawca robót. Taka konieczność zachodzi po wydaniu wyroku przez Krajową Izbę Odwoławczą.


Przygotowania do budowy stadionu zmierzają do finału. Jest gotowy projekt obiektu, wykonany przez niemiecką firmę BREMER Akitiengeselleschaft, a w budżecie miejskim zarezerwowano pieniądze na realizację inwestycji. Aby koparki wjechały na plac robót, potrzebne jest tylko zawarcie umowy z wykonawcą prac. Musi on zostać wybrany w ramach przetargu. Taki przetarg został rozstrzygnięty 15 czerwca.


O uzyskanie zlecenia walczyło 13 konsorcjów złożonych z ponad 30 firm. W rywalizacji zwyciężyło konsorcjum, którego liderem jest POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. Zaproponowało ono najniższą cenę wykonania zadania (54 137 254 zł). To właśnie cena jest decydującym kryterium przy wyborze wykonawcy. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych podmioty biorące udział w przetargu mogą jednak – po ogłoszeniu wyników postępowania – złożyć odwołania. Z takiej możliwości skorzystało trzech oferentów, którzy zostali wykluczeni z udziału w przetargu. Zwrócili się do Krajowej Izby Odwoławczej, która 14 lipca wydała wyrok w tej sprawie – uwzględniła dwa odwołania, a jedno oddaliła. Co wynika z tej decyzji?


– POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. musi uzupełnić dokumenty. Chodzi jedynie o potwierdzenie uprawnień osób realizujących inwestycję w imieniu tego konsorcjum – dodanie informacji, że opisane wcześniej w ofercie uprawnienia są przyznane bez ograniczeń. Musimy otrzymać takie dokumenty w oryginalnej wersji, a następnie trzeba powtórzyć wybór oferty. Należy ponownie zwołać komisję przetargową i rozpatrzyć formalnie oferty także dwóch konsorcjów, których odwołania uwzględniono. Proponowały one jednak ceny wyższe niż POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. Jeżeli uzupełniające dokumenty dostarczone przez POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. będą poprawne, to wynik przetargu nie powinien się zmienić i właśnie to konsorcjum, które zaproponowało nam najniższą cenę usług, zajmie się budową. W takim wypadku ostateczne rozstrzygnięcie przetargu powinno nastąpić w sierpniu. Potem podpiszemy umowę z wykonawcą i we wrześniu można rozpoczynać prace – przewiduje Krystyna Zajączkowska, przewodnicząca komisji przetargowej.


Na mocy wyroku Krajowej Izby Odwoławczej trzeba też zwrócić wadium wszystkim trzem oferentom, którzy złożyli odwołania. Każde otrzyma z powrotem 1,5 mln zł. – Aby wziąć udział w przetargu, firmy wyasygnowały właśnie takie niebagatelne kwoty. W tym kontekście trudno się dziwić odwołaniom i staraniom o zwrot pieniędzy. Naszą intencją nie było oczywiście ich zabranie. Takie są po prostu przepisy, które nakazują nam zatrzymanie wadium w określonych ustawą przypadkach wykluczenia firmy z przetargu. Dopiero wyrok KIO daje nam możliwość zrealizowania wypłaty. Tego typu odwołania to rzecz normalna przy realizacji tak dużych inwestycji. Niestety, powodują one opóźnienia w harmonogramie prac, a ten proces formalny jest od nas niezależny. Robimy, co możemy, aby jak najszybciej zakończyć wszystkie procedury i rozpocząć budowę – wyjaśnia Mariusz Komidzierski, zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów UM. (al)
 

22 lipca

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking