Oznakuj swój rower!

Added: 22.07.2010 / Section:

Straż Miejska – już po raz kolejny – zorganizowała akcję bezpłatnego znakowania rowerów. Jest ona prowadzona w każdy piątek w siedzibie Komendy Straży Miejskiej przy ul. Bolesława Śmiałego 2a w godzinach od 17.00 do 19.00. Znakowanie jest wykonywane numeratorem w formie specjalnego kodu (numeracja literowo-cyfrowa). Jednocześnie prowadzony jest rejestr oznakowanych rowerów, na podstawie którego można ustalić typ, markę, numer fabryczny, a także dane osobowe właściciela. – Gliwiczanie zainteresowani akcją powinni zgłaszać się z dowodem tożsamości (osoby niepełnoletnie – z legitymacją szkolną) oraz – w miarę możliwości – okazywać dokumenty poświadczające własność roweru, zawierające jego numer fabryczny – informują strażnicy miejscy. (bom)
22 lipca 2010
 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking