Content type: News

Grupa Auchan organizuje w środę, 3 listopada, konferencję prasową poświęconą zaawansowaniu inwestycji przy ul. Rybnickiej w Gliwicach.

Content type: News

W czwartek, 28 października, o godz. 12.00 nastąpi otwarcie IV kwatery składowania odpadów na wysypisku miejskim przy ul. Rybnickiej – zawiadamia Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów w Gliwicach.

Content type: News

... bynajmniej nie radioaktywną zielenią, lecz mlecznym blaskiem lamp przypominających gazowe latarnie z XIX stulecia.

Content type: News

Które samorządy mają największe sukcesy w pozyskiwaniu unijnych pieniędzy?

Content type: News

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Regionalna Izba Gospodarcza, Górnośląski Związek Metropolitalny i Europejsko-Azjatycka Izba Gospodarcza, a także władze samorządowe Katowic, Krakowa i Wrocławia oraz firma Piffcom organizują w dniach 26 – 30 października Międzynarodowy Indyjski Tydzień Inwestycji (International Indian Investment Week).

Content type: News

Biuro Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Gliwicach zaczyna zbieranie projektów i pomysłów kwalifikujących się do JESSICA (ang. „Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas”, pol. „wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich”).

Content type: News

Do 25 października w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych można zgłaszać chęć zorganizowania prac społecznie użytecznych przewidzianych na 2011 r. – zawiadamia GCOP.

Content type: News

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Regionalna Izba Gospodarcza, Górnośląski Związek Metropolitalny i Europejsko-Azjatycka Izba Gospodarcza, a także władze samorządowe Katowic, Krakowa i Wrocławia oraz firma Piffcom organizują w dniach 26 – 30 października Międzynarodowy Indyjski Tydzień Inwestycji (International Indian Investment Week).

Content type: News

Content type: News

W poniedziałek, 18 października, w siedzibie Gliwickiego Ośrodka Integracji Niepełnosprawnych (ul. Zwycięstwa 34 – oficyna) odbędzie się otwarta minigiełda pracy dla osób niepełnosprawnych.