Content type: News

Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego w Gliwicach przypomina osobom płacącym podatek od środków transportu, że termin składania deklaracji z tego tytułu na 2011 rok oraz uiszczania wpłat pierwszej raty podatku mija 15 lutego.

Content type: News

JESSICA to inicjatywa finansowa opracowana przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny we współpracy z Bankiem Rozwoju Rady Europy.

Content type: News

Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego w Gliwicach przypomina osobom płacącym podatek od środków transportu, że termin składania deklaracji z tego tytułu na 2011 rok oraz uiszczania wpłat pierwszej raty podatku mija 15 lutego.

Content type: News

Już ponad 80% powierzchni Gliwic (nie licząc lasów) obejmują obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Content type: News

Od kilku lat mówi się o potrzebie rozwoju gliwickiego lotniska.

Content type: News

W poniedziałek, 13 grudnia, w gmachu Urzędu Miejskiego w Gliwicach nastąpi podpisanie umowy na budowę estakady nad torami kolejowymi, łączącej ul. Portową z os. Kopernika przez ul. Perseusza.

Content type: News

Zatrudniasz kobiety? Brałeś udział w wakacyjnych badaniach ankietowych Katedry Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, prowadzonych w ramach międzynarodowego projektu „Dyskryminacja płci na rynku pracy”?

Content type: News

Mieszkańcy Wilczego Gardła i osiedla Kopernika w Gliwicach zyskali dwa odnowione miejsca rekreacji.

Content type: News

Gliwicki samorząd pozyskał 5 mln zł dofinansowania z Unii Europejskiej na projekt „Rozbudowa Miejskiej Sieci Szerokopasmowej dla miasta Gliwice”.

Content type: News

Wiadomo już, kto wybuduje estakadę łączącą nowe rondo na skrzyżowaniu ulic Perseusza i Gwiazdy Polarnej z ul. Portową.