Content type: News

Już po raz dwunasty w hali Ośrodka Sportu Politechniki Śląskiej (ul. Kaszubska 28) odbędą się Targi Budownictwa, Instalacji i Wyposażenia Wnętrz.

Content type: News

Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw (GAPP) informuje, że trwa rządowy program pomocy dla przedsiębiorców poszkodowanych w ubiegłorocznej powodzi.

Content type: News

W Gliwicach powstaną nowe mieszkania komunalne. W tym celu zaadaptowany zostanie budynek przy ul. Zimnej Wody 4 (oficyna).

Content type: News

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) organizuje kolejną edycję ogólnopolskiego konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” dla podmiotów prowadzących indywidualną działalność rolniczą.

Content type: News

Prężnie rozwijająca się w Gliwicach strefa ekonomiczna to niejedyne miejsce atrakcyjne dla inwestorów.

Content type: News

Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw (GAPP) informuje, że trwa rządowy program pomocy dla przedsiębiorców poszkodowanych w ubiegłorocznej powodzi.

Content type: News

Dzięki pieniądzom z Unii Gliwice pokryje w przyszłości 30-kilometrowa sieć światłowodów.

Content type: News

Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego w Gliwicach przypomina osobom płacącym podatek od środków transportu, że termin składania deklaracji z tego tytułu na 2011 rok oraz uiszczania wpłat pierwszej raty podatku mija 15 lutego.

Content type: News

JESSICA to inicjatywa finansowa opracowana przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny we współpracy z Bankiem Rozwoju Rady Europy.

Content type: News

Właściciele prywatnych kamienic wzniesionych przed 1945 rokiem, w których wykonano remont elewacji lub dachu, mogą zostać zwolnieni z podatku od nieruchomości.